Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande tillgodogör sig grundläggande kommunikationskunskaper för studie- och affärssammanhang och ska kunna skapa ändamålsenlig skriftlig kommunikation samt göra muntliga presentationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Kommunicera i olika affärssammanhang - Sända och ta emot muntlig och skriftlig kommunikation - Behärska och kunna tillämpa grundläggande retoriska begrepp - Argumentera för sin åsikt på ett tydligt, logiskt samt relevant sätt - Skriftligt kunna föra fram sitt budskap och följa ett för situationen korrekt upplägg - Använda olika typer av presentationsstöd - Uttrycka sig klart och tydligt muntligt inför en grupp

Innehåll

- Affärskommunikationskontext - Sändarens och mottagarens roll i kommunikation - Grundläggande retoriska begrepp - Skriftlig affärskommunikation och akademiskt skrivande - Presentationsverktyg och muntliga presentationer

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Studenten måste delta i de workshops och praktiska element som ingår i examinationen. Exakt tidtabell publieras på itslearning.

Litteratur

Thomas, Neil. Concise Adair on Communication and Presentation Skills, Thorogood Publishing, 2003. Material som föreläsarna delar ut.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Exam/quizz (literature) - 1 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen är en praktisk kurs och utvärderingen består av: - Exam/Quizz (måste bli godkänd) - Workshops - Individuella uppgifters portfolio **Ifall studerande inte avlägger alla uppgifter eller deltar i det praktiska arbetet (workshops) påverkas kursvitsordet negativt.

Lärare

 • Halmén Mia
 • Kietz Tove
 • Stenius Andreas

Examinator

Kietz Tove

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (99 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Will be discussed during the introduction session.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-24 09:00 - 11:30 F143 Uttrycksförmåga och kommunikation/ Communication & Public Speaking Kursintroduktion och gästföreläsare/ Course introduction and guest lecturer. Halmén Mia
Kietz Tove
2019-09-30 12:00 - 15:00 B518 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-3 Halmén Mia
Kietz Tove
2019-10-01 12:00 - 15:00 D4107-08 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-4 Halmén Mia
2019-10-02 12:00 - 15:00 B518 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-2 Kietz Tove
2019-10-08 08:30 - 11:30 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-3 Kietz Tove
2019-10-09 08:30 - 11:30 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-2 Kietz Tove
2019-10-10 08:30 - 11:30 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-4 Halmén Mia
2019-10-16 12:15 - 15:15 B518 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-3 Halmén Mia
Kietz Tove
2019-10-17 08:30 - 11:30 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-4 Halmén Mia
2019-10-17 12:15 - 15:15 D173 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-2 Kietz Tove
2019-10-22 12:00 - 15:00 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-4 Halmén Mia
Kietz Tove
2019-10-23 12:00 - 15:15 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-2 Halmén Mia
2019-10-24 12:00 - 15:15 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-3 Kietz Tove
2019-11-06 08:30 - 11:30 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-3 Kietz Tove
2019-11-07 08:30 - 11:30 D173 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-2 Kietz Tove
2019-11-07 12:15 - 15:15 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-4 Kietz Tove
2019-11-19 08:30 - 11:30 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-3 Halmén Mia
Kietz Tove
2019-11-21 08:30 - 11:30 B518 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-4 Kietz Tove
2019-11-21 12:15 - 15:15 B320 Uttrycksförmåga och kommunikation ABS19-2 Halmén Mia
2019-12-02 13:15 - 15:15 F143 Uttrycksförmåga och kommunikation & Communication and Public Speaking Halmén Mia
Kietz Tove
2019-12-09 08:30 - 11:30 F143 Communication and Public Speaking & Uttrycksförmåga och Kommunikation - Stenius Andreas

Kurs- och studieplansökning