Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande tillgodogör sig grundläggande kommunikationskunskaper för studie och affärssammanhang och kunna skapa ändamålsenlig skriftlig kommunikation samt göra muntliga presentationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Kommunicera i olika affärssammanhang - Sända och ta emot muntlig och skriftlig kommunikation - Behärska och kunna tillämpa grundläggande retoriska begrepp - Argumentera för sin åsikt på ett tydligt, logiskt samt relevant sätt - Skriftligt kunna föra fram sitt budskap och följa ett för situationen korrekt upplägg - Använda olika typer av presentationsstöd - Uttrycka sig klart och tydligt muntligt inför en grupp

Innehåll

- Affärskommunikationskontext - Sändarens och mottagarens roll i kommunikation - Grundläggande retoriska begrepp - Skriftlig affärskommunikation och akademiskt skrivande - Presentationsverktyg och muntliga presentationer

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Studenten måste delta i de workshops och praktiska element som ingår i examinationen. Exakt tidtabell publieras på itslearning.

Litteratur

Thomas, Neil. Concise Adair on Communication and Presentation Skills, Thorogood Publishing, 2003. Material som föreläsarna delar ut.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Exam/quizz (literature) - 1 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen är en praktisk kurs och utvärderingen består av: - Exam/Quizz (måste bli godkänd) - Workshops - Individuella uppgifters portfolio **Ifall studerande inte avlägger alla uppgifter eller deltar i det praktiska arbetet (workshops) påverkas kursvitsordet negativt.

Lärare

 • Halmén Mia
 • Kietz Tove
 • Stenius Andreas

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Will be discussed during the introduction session.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-24 09:00 - 11:30 F143 Uttrycksförmåga och kommunikation/ Communication & Public Speaking Kursintroduktion och gästföreläsare/ Course introduction and guest lecturer. Halmén Mia
Kietz Tove
2019-10-03 12:00 - 15:00 B518 Communication and Public Speaking Kietz Tove
2019-10-07 08:30 - 11:30 B518 Communication and Public Speaking Halmén Mia
Kietz Tove
2019-10-16 08:30 - 11:30 B518 Communication and Public Speaking Kietz Tove
2019-10-22 08:30 - 11:30 B518 Communication and Public Speaking Kietz Tove
2019-11-04 12:15 - 15:15 B518 Communication and Public Speaking Halmén Mia
2019-11-20 08:30 - 11:30 B518 Communication and Public Speaking Kietz Tove
2019-12-02 13:15 - 15:15 F143 Uttrycksförmåga och kommunikation & Communication and Public Speaking Halmén Mia
Kietz Tove
2019-12-09 08:30 - 11:30 F143 Communication and Public Speaking & Uttrycksförmåga och Kommunikation - Stenius Andreas
2019-12-16 08:30 - 10:00 F249 Communication and Public Speaking Workshop Stenius Andreas

Kurs och studieplanssökning