Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
- Analys av ostrukturerat data
- Utveckling av programvara som tillämpar relevanta
algoritmer inom textanalys.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du känner till viktiga frågor och grundläggande
begrepp, metoder och tekniker inom textanalys
- Du utvecklar praktisk erfarenhet inom
bearbetning av naturligt språk
- Du lär dej NLP-programmering
- Du kan leverera en praktisk applikation inom NLP
inom ramen för ett projektarbete

Innehåll

Basic Text Processing: Regular expressions, Text
Normalization, Edit Distances

Language Modelling with N-Grams

Naïve Bayes, Text Classification

Logistic Regression + Lexicons for sentiment

Information Retrieval and Query processing

Topic Modelling and Word Embeddings/Vectors

Neural Network Models for NLP + Deep learning
models: BERT and Transformer models

Förkunskaper

- Databearbetning

Litteratur

Jurafsky, Dan, and James H. Martin. "Speech and
language processing. Vol. 3." US: Prentice Hall
(2014). (online copy available:
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ Extern länk )

Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and
Hinrich Schütze. Introduction to information
retrieval. Vol. 39. Cambridge: Cambridge
University Press, 2008.
https://nlp.stanford.edu/IR Extern länk-
book/html/htmledition/irbook.html

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

Kursprojekt

Lärare

Dayama Niraj

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 14:30 - 16:30 E385 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-01-18 14:30 - 16:30 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-01-19 14:30 - 16:30 E385 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-01-23 10:00 - 12:00 F365 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-01-26 14:30 - 16:30 E385 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-01-30 10:00 - 12:00 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-01 14:30 - 16:30 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-07 14:30 - 16:30 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-10 10:00 - 12:00 F365 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-13 10:00 - 12:00 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-15 14:30 - 16:30 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-20 12:15 - 14:15 F365 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-22 14:30 - 16:30 F365 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-02-27 10:00 - 12:00 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-03-01 14:30 - 16:30 F365 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-03-06 14:30 - 16:30 F365 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-03-08 14:30 - 16:30 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-03-13 14:30 - 16:30 E383 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj
2023-03-15 10:00 - 12:00 E385 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Dayama Niraj

Kurs och studieplanssökning