Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt eget område på finska och
klarar av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar för att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter. 

Om du har svenska som bildningsspråk (skolbildning
från Finland) uppfyller du de kompetenskrav som
enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt
anställda, när du har klarat av studieenheten. Det
betyder är att du språkligt är på minst nivå B1
enligt den gemensamma europeiska referensramen för
språk, nöjaktiga kunskaper. Målnivån
för studierna är goda kunskaper i finska, minst
nivå B2. 

Läranderesultat

Kunskap
Du

 • påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
  olika målgrupper

Färdighet
Du kan

 • berätta om dig själv, din utbildning och
  arbetslivserfarenhet samt beskriva din
  arbetsinsats
 • kommunicera både muntligt och skriftligt inom
  den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
  och i multiprofessionella situationer.
  -presentera och diskutera ämnen inom din egen
  bransch
 • skilja mellan formell och informell
  kommunikation
 • förstå det centrala innehållet i professionella
  publikationer och andra källor
 • skriva texter och dokument som behövs inom
  området
  -använda referenssystem.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet.

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju
E-post (formell), affärskommunikation

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen
för språk)
Den här gruppen passar för dem som är inte är
speciellt vana att använda finska t.ex. dem som
deltagit i B-finska i gymnasiet eller skrivit B-
finska i studentexamen.

Kursen ersätter följande kurser

Företagsekonomi 2020, Finska ABS20-5 (även Informationsteknik 2020)

Mer information

Obligatorisk även för dem som har svenska och
finska som skolbildningsspråk på de engelska
utbildningsprogrammet inom företageskonomi.

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt
den tidtabell som läraren meddelat på
Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 36 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presentationer Enligt överenskommelse med studerande

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Muntligt test
Skriftlig rapport
Arbetsansökan och CV
Presentationer
Mötesövning och dokument (gruppuppgift)
Deltagande i obligatoriska mötesövningar och
presentationstillfällen (meddelas på
Itslearning)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntlig test 30%

Lärare

Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 10:30 - 12:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-01-17 10:15 - 12:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-01-24 10:30 - 12:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-01-31 10:15 - 12:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-02-07 10:15 - 12:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-02-14 10:30 - 12:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-02-21 10:30 - 12:30 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-02-28 10:00 - 12:30 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-03-07 10:15 - 12:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-03-14 10:30 - 12:00 B323 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-03-21 10:15 - 12:00 B323 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-03-28 10:30 - 12:00 B323 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-04-04 10:15 - 12:30 D4110 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-04-11 10:15 - 12:45 B518 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-05-02 10:15 - 12:00 B323 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi Rancken Ulrika
2022-05-09 10:00 - 13:00 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi - suullisia testejä Ulrika Rancken is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67594132512?from=addon Meeting ID: 675 9413 2512 Join by SIP 67594132512@109.105.112.236 67594132512@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 675 9413 2512 Rancken Ulrika
2022-05-11 09:00 - 12:00 D4106 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi - tentti Rancken Ulrika
2022-05-16 10:30 - 12:30 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi suullisia testejä Ulrika Rancken is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63216447782?from=addon Meeting ID: 632 1644 7782 Join by SIP 63216447782@109.105.112.236 63216447782@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 1644 7782 Rancken Ulrika
2022-06-10 09:00 - 12:00 B320 Liiketalouden ja tietotekniikan suomi (uusintatentti) Rancken Ulrika

Kurs och studieplanssökning