Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Ingår huvudsakligen i följande yrkesspecifika kompetenser:
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap

 • Du har grundläggande kunskap om vad produktion av medieprodukter innebär.
 • Du kan grunderna i video- och audioteknik.
 • Du kan grunderna i berättartekniker för att göra en fortsatt kreativ verksamhet möjlig.

Färdighet

 • Du kan de viktigaste produktionsprocesserna för audiovisuell produktion.
 • Du kan de grundläggande begreppen inom audiovisuellt berättande.
 • Du hanterar basutrustning i enkameraproduktion och har bekantat dig med central programvara för efterarbete av audiovisuellt material.
 • Du har grundläggande färdigheter för produktionsarbete i grupp.

Förhållningssätt
-Du anpassar din skapande verksamhet till en given beställning
-Du anpassar din kreativitet för att tillsammans nå gemensamma målsättningar i grupp.

Innehåll

Föreläsningar samt praktiska övningar i att
producera innehåll, bild
och ljudmaterial samt hantering av materialet i
postproduktionssammanhang. Dessutom introduceras
arbete i
grupp, ges inblick i produktionspersonalens olika
ansvarsområden,
produktion inom media i olika former samt
produktionsprinciperna
för skolproduktioner på Arcada.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursen går under vårterminen och är avsedd för film och media studerande som har profileringen innehållsutveckling (Online media) samt för studeranden med andra huvudämnen på högskolan.

Angående närvaro i kursen:

 • Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan
  på förhand)
 • Observera att närvaro är en förutsättning för
  fungerande
  gruppdynamik i kursen.
 • Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val
  för
  kursverksamheten och kan föranleda kompenserande
  uppgifter.
 • Feedbacktillfällen och presentationer kräver
  närvaro för rättvis
  ventilering av arbetsprestationerna.

Litteratur

Ges vid kursstart

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 100 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Work Shops - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Deltagande och aktivitet
Godkända övningsuppgifter
Godkänd tentamen och färdighetsprov

Som grund för bedömning i kursen ligger vitsordet
i tentamen.
Utförande av övningsuppgifter, färdighetsprovet
(kursproduktion)
och deltagande och aktivitet under föreläsningar
samt workshop
kan påverka vitsordet.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Löv Monica
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion - VT Kick off Engebretsen Nanna
2022-01-11 09:15 - 12:30 Introduktion till medieproduktion - VT FOTO 1 https://arcada.zoom.us/j/67247022641 Nordström Fred
2022-01-12 09:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion - VT FOTO 2 https://arcada.zoom.us/j/67247022641 Nordström Fred
2022-01-13 13:30 - 16:00 A303 Introduktion till medieproduktion - VT OM 1 Vi är på zoom: https://arcada.zoom.us/j/68147361899 Ahonen Mirko
2022-01-14 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till medieproduktion - VT Ljud lektion 1 https://arcada.zoom.us/j/67504189471 Lindfors Kauko
2022-01-17 09:15 - 12:45 F249 Introduktion till medieproduktion - VT M&R,P 1/4 med nanna Engebretsen Nanna
2022-01-18 09:15 - 13:00 Introduktion till medieproduktion - VT FOTO 3 Nordström Fred
2022-01-19 09:15 - 12:30 Introduktion till medieproduktion - VT FOTO 4 Nordström Fred
2022-01-19 13:15 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion - VT Ljud lektion 2 https://arcada.zoom.us/j/69530403968 Lindfors Kauko
2022-01-20 09:15 - 12:00 A303 Introduktion till medieproduktion - VT OM 2 Vi är på zoom: https://arcada.zoom.us/j/68147361899 Ahonen Mirko
2022-01-21 13:30 - 16:30 A211 Introduktion till medieproduktion - VT M&R,P 2/4 med nanna Engebretsen Nanna
2022-01-25 13:30 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion - VT Ljud lektion 3 https://arcada.zoom.us/j/65228154705 Lindfors Kauko
2022-01-26 10:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion - VT FOTO uppgifts feedback Nordström Fred
2022-01-27 09:15 - 12:00 A303 Introduktion till medieproduktion - VT OM 3 Vi är på zoom: https://arcada.zoom.us/j/68147361899 Ahonen Mirko
2022-01-28 09:15 - 12:30 A211 Introduktion till medieproduktion - VT M&R,P 3/4 med nanna Engebretsen Nanna
2022-01-28 13:30 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion - VT ljudlektion 4 https://arcada.zoom.us/j/66125267187 Lindfors Kauko
2022-01-31 09:15 - 12:00 E387 Introduktion till medieproduktion - VT OM 4 Vi är på zoom: https://arcada.zoom.us/j/68147361899 Ahonen Mirko
2022-02-01 09:15 - 13:00 Introduktion till medieproduktion - VT FOTO 5 Nordström Fred
2022-02-02 09:15 - 13:00 Introduktion till medieproduktion - VT M&R,P 4/4 med nanna Engebretsen Nanna
2022-02-07 09:15 - 12:45 Introduktion till medieproduktion - VT KLIPP 1 Grabber Klaus
2022-02-09 09:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion - VT WORKSHOP 1 Nordström Fred
2022-02-09 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion - VT workshop/ ljud Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-02-09 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion - VT IMP-WORKSHOP: prod, manus & regi Engebretsen Nanna
2022-02-11 09:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion - VT WORKSHOP 2 Nordström Fred
2022-02-11 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion - VT Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-02-11 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion - VT IMP-WORKSHOP: prod, manus & regi Engebretsen Nanna
2022-02-11 12:30 - 15:15 Introduktion till medieproduktion - VT WORKSHOP 3 Nordström Fred
2022-02-16 09:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion - VT WORKSHOP 4 Nordström Fred
2022-02-16 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion - VT workshop/ ljud Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-02-18 09:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion - VT WORKSHOP 5 Nordström Fred
2022-02-18 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion - VT workshop/ ljud Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-02-18 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion - VT IMP-WORKSHOP: prod, manus & regi Engebretsen Nanna
2022-03-11 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion - VT GÄLLER ENDAST DEN GRUPP som inte ännu varit på IMPworkshop - producent, m&r! Engebretsen Nanna
2022-03-14 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till medieproduktion - VT Möjlighet till handledning för klippet av kursproduktionen. Ej obligarisk närvaro för alla gruppmedlemmar, men deltagare från alla grupper förväntas under dagarna finnas på plats för att visa hur produktionen framskrider. Grabber Klaus
2022-03-16 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till medieproduktion - VT Möjlighet till handledning för klippet av kursproduktionen. Ej obligarisk närvaro för alla gruppmedlemmar, men deltagare från alla grupper förväntas under dagarna finnas på plats för att visa hur produktionen framskrider. Grabber Klaus
2022-03-18 09:15 - 15:00 Introduktion till medieproduktion - VT SLUTVISNING https://arcada.zoom.us/j/67247022641 Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-03-21 12:15 - 15:30 D4106 Introduktion till medieproduktion - VT Tentamen Löv Monica
Nordström Fred
2022-03-24 10:15 - 12:45 A313 Introduktion till medieproduktion - VT Tillfälle för finslipning av kursproduktioner. (Ej obligatoriskt för alla kursdeltagare i alla grupper, men produktionerna förväntas efter detta tillfälle vara klara att sändas till beställaren.) Grabber Klaus
2022-04-20 14:00 - 15:00 Introduktion till medieproduktion - VT Genomgång av tentamen inför omtentamen. Tillfället hålls på distans. Tillfället är inte obligatoriskt men rekommenderas. Anmäl deltagande på förhand till studieenhetens examinator, Fred Nordström Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-04-28 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion - VT OMTENT Nordström Fred

Kurs och studieplanssökning