Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i fokus: - Kompetens i administrering av webbinnehållshanteringssystem (CMS) - Grundkompetens i design och praktisk implementering av relationsdatabaser - Kompetens kring användning av Web API:er för att hämta och hantera tillgänglig information på Internet

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet: - Du kan fungera som administratör för och utveckla webbinnehållshanteringssystem (färdighet) - Du behärskar grunderna i design och implementering av relationsdatabaser med SQL (kunskap) - Du kan skriva kod för att hämta information från olika Web API:er (färdighet) - Du kan skapa programsnuttar som hanterar och tolkar JSON-strukturerat data (färdighet) - Du kan analysera för- och nackdelar med olika tekniska tillvägagångssätt vid webbutveckling (förhållningssätt)

Innehåll

Wordpress Databaser Webbtjänster (API och AWS) (Kursinnehållet är preliminärt, kommer att uppdateras senare)

Förkunskaper

Webbutveckling, HTML och JS

Litteratur

Materialet finns på webben. Förteckningen uppdateras under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 99 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet bedöms på basis av ett eller flera projektarbeten.

Lärare

Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-21 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-03-28 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-04 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-07 09:15 - 12:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-11 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-19 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-25 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-27 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-28 09:15 - 12:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-05-06 09:15 - 12:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-05-09 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-05-10 09:15 - 12:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-05-16 09:00 - 17:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-17 09:00 - 17:00 Webbkommunikation, databaser och CMS, PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-18 09:00 - 17:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS, PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning