Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/203000/2019-2020/255">Mk exsemin, frivilliga och breddstudier 09-10 - Kulturbusiness breddstudiepaket</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa den studerandes
kunskaper i kulturorganisationers tjänste- och
företagsstyrningslogik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande förstå hurdana
styrningsmetoder kulturorganisationer kan använda i att skapa
värde för sig själva i kulturindustriella nätverk.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och självständiga studier där
studenter lär sig tillämpa teorier ur tidigare forskning inom
affärs- och värdenätverkstudier, relationsmarknadsföring,
kundförvaltning, förvaltning av intellektuellt kapital och
relationskapital, samt kulturstudier på en
kulturorganisationskontext.

Förkunskaper

Inga men studenter som har slutfört Kulturbusiness 1 kursen
prioriteras i anmälningen.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursen är speciellt passlig för studenter som skriver sitt
examensarbete om ett företagsekonomiskt ämne inom
kulturindustrin eller om ett företagsekonomiskt ämne med en
kulturforskningssynvinkel.

Litteratur

Obligatorisk litteratur:

FÖRELÄSNING 1:
Value, value chains, value networks

Rintamäki, Timo; Kanto, Antti; Kuusela, Hannu and Spence,
Mark T. 2006: Decomposing the value of department store
shopping into utilitarian, hedonic and social dimensions &#8211;
Evidence from Finland. International Journal of Retail &
Distribution Management, Vol. 34, No. 1, pp. 6-24

Hearn, Greg & Pace, Cassandra 2006: Value-creating ecologies
&#8211; understanding next generation business systems. Foresight,
Vol. 8, No. 1, pp. 55-65.

Allee, Verna 2000: Reconfiguring the value network. Journal of
Business Strategy, Vol. 21, No. 4, July-August 2000, pp. 36 &#8211;
39. (also as open source)

Ehret, Michael 2004: Managing the trade-off between
relationships and value networks. Towards a value-based
approach of customer relationship management in business-to-
business markets. Industrial Marketing Management, Vol. 33,
2004, pp. 465 &#8211; 473.

Håkansson, Håkan and Ford, David 2001: How should
companies interact in business networks? Journal of Business
Research, Vol. 55, Iss. 2, pp. 133 &#8211; 139.

FÖRELÄSNING 2:
Service management, customer relationship management

Grönroos, Christian 1994: From scientific management to
service management &#8211; A management perspective for the age of
service competition. International Journal of Service Industry
management, Vol. 5, No. 1, pp. 5-20.

Storbacka, Kaj, Strandvik Tore, and Grönroos Christian. 1994:
Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamic of
Relationship Quality. International Journal of Service Industry
Management, Vol. 5, No. 5, pp. 21 &#8211; 38.

Ulaga, Wolfgang and Eggert, Andreas 2006: Relationship value
and relationship quality. European Journal of Marketing, Vol. 40
No. 3/4, pp. 311 &#8211; 327.

Zineldin, Mozad & Philipson, Sarah 2007: Kotler and Borden are
not dead: myth of relationship marketing and truth of the 4Ps.
Journal of Consumer Marketing, Vol. 24, Iss. 4; pp. 229 &#8211; 241.

FÖRELÄSNING 3:
Customer asset management, intellectual capital management

Storbacka, Kaj 2004: Create your future by investing in
customers. Velocity, 6/1, pp. 19-25. (see course&#8217;s home page
for further instructions)

Malthouse, E. C., & Blattberg, R. C. 2005): Can we predict
customer lifetime value? Journal of Interactive Marketing, 19
(Winter), pp. 2-16.

Green, Annie 2007: Intangible assets in plain business
language. The Journal of Information and Knowledge
Management Systems, Vol. 37, No. 3, pp. 238-248.

Marr, Bernard and Adams, Chris 2004: The balanced scorecard
and intangible assets: similar ideas, unaligned concepts.
Measuring Business Excellence, Vol. 8, No. 3, pp. 18-27.

Low, Jonathan 2000: The value creation index. Journal of
Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3, pp. 252-262

FÖRELÄSNING 4:
Brand management and sponsorship

Krishnan, Balaji C. & Hartline, Michael D. 2001: Brand equity: is
it more important in services? Journal of Services Marketing;
Volume: 15 Issue: 5; pp. 328 &#8211; 342.

Payne Adrian; Storbacka Kaj; Frow, Pennie; Knox Simon 2009:
Co-creating brands: diagnosing and designing the relationship
experience. Journal of Business Research; Vol. 62, Iss. 3; pp.
379. (see course&#8217;s home page for further instructions)

Mitchell, Colin 2002: Selling the Brand Inside &#8211; You tell
customers what makes you great. Do your employees know?
Tool Kit, January 2002, pp. 99 &#8211; 105.
http://www.acp.edu.au/courses/SIRXMGT005A/Selling_the_Bran Extern länk
d_Inside.pdf

Roy, Donald P. & Cornwell T. Bettina 2003: Brand equity&#8217;s
influence on responses to event sponsorships. Journal of
Product & Brand Management; Volume: 12 Issue: 6; 2003 377 &#8211;
393.

Andriopoulos, Constantine & Gotsi, Manto 2000: Benchmarking
brand management in the creative industry. Benchmarking: An
International Journal; Vol. 7, No. 5; pp. 360-372.

Powell, Shaun / Dodd, Chris 2007: Managing vision and the
brand within the creative industries. Corporate
Communications: An International Journal; Vol. 12, No. 4; pp.
394-413.

FÖRELÄSNING 5:
Creativity management

Powell, Shaun 2008: The management and consumption of
organisational creativity. Journal of Consumer Marketing, Vol.
25, No. 3, pp. 158-166.

Lundin, Rolf A. 2008: The beauty and the beast &#8211; on the
creativity/project management encounter. International Journal
of Managing Projects in Business, Vol. 1, No. 2, pp. 206-215.

Andriopoulos, Constantine 2001: Determinants of
organisational creativity - literature review. Management
Decision, Vol. 39, Iss 10, pp. 834-840.

Juniper, Dean 1996: Human resource and creativity. Work
Study, Vol. 45, No. 7, pp. 15-22.

Azadegan, Arash; Bush, David and Dooley, Kevin J. 2008:
Design creativity &#8211; static or dynamic capability? International
Journal of Operation & Production Management, Vol. 28, No. 7,
pp 636-662.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
 • Självstudier - 110 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 110 timmar
 • Varav schemalagda studier: 23 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 Föreläsnings/litteraturrapporter (30%)
Examination 2 Uppsats (60%)
Examination 3 Presentation av uppsatsen (10%)

Lärare

Tuulikki Haaranen

Examinator

Haaranen Tuulikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-05-31

Kursens tidtabell

Culture Business 1 and 2 will be run as two consecutive
intensive courses between 22.3.- 28.5.2010. The term paper
deadline in both the courses is 24.5.2010 and the oral
presentations of papers will be held 27.5. - 28.5.2010.
Students participating only in CB1 are asked to write a term
paper of 8 - 12 pages on a topic corresponding to CB1 themes.
Students participating in CB1 and CB2 are asked to write a term
paper of 16 - 20 pages on a topic corresponding to CB1 and
CB2 themes. In addition, students in both the courses are
required to write lecture notes (3-4 pages per lecture)
comprising an analysis of three lectures' literature and the
lectures itself. The deadline for the CB1 lecture notes is
16.4.2010. The deadline for the CB2 lecture notes is 14.5.2010.
The lecture notes are individual assignments. The term papers
can be written in pairs or as an individual assignment.

L1 19.4.2010, 16.15-19.00
L2 26.4.2010, 16.15-19.00
L3 3.5.2010, 16.15-19.00
L4 6.5.2010, 16.15-19.00
L5 10.5.2010, 16.15-19.00
P1 27.5.2010, 16.15-20.00 (shared with CB1 students)
P2 28.5.2010, 16.15-20.00 (shared with CB1 students)

Examinationsformer

 • 2010-05-27 - Demonstrationer och presentationer
 • 2010-05-14 - Rapporter och produktioner
 • 2010-05-24 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning