Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att låta studeranden bekanta sig med litteratur om studioarbete gällande musikinspelning. Studeranden lär sig grunderna om musikinspelning (beroende på vald litteratur).

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till aspekter av musikinspelning (beroende på vald litteratur).

Innehåll

Studeranden läser den bok hen valt och skriver referat över varje kapitel.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Tentamen hålls då det behövs.Kontakta Kauko Lindfors då du vill ta tentamen.

Litteratur

Mastering Audio: the art and the science (Bob Katz) ISBN 0-240-80545-3 Mixing with your mind (Michael Paul Stavrou) Multi-Platinum Pro Tools (Nathan Adam and Brady Barnett) Äänityön kivijalka (Jukka Laaksonen) Modern recording techniques (David Miles Huber) E-böcker från Arcadas bibliotek: The History of Music Production, Richard Burgess Music Production : For Producers, Composers, Arrangers, and Students, Zager Michael Art of Music Production : The Theory and Practice Burgess, Richard Understanding Records : A Field Guide to Recording Practice Hodgson, Jay eller en bok vald av student. Kauko Lindfors måste godkänna boken i förväg.

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Skrivna referat.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (8 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information. Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per e-post till kursens examinator.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning