Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med studieperioden är att de studerande skall lära sig arbetet på en nyhetsredaktion.

Läranderesultat

Kunskapen att kunna arbeta på en nyhetsredaktion.

Innehåll

Studieperioden behandlar den journalistiska metodik som är gemensam för alla medier: nyhetsvärdering, research, intervju, källkritik och pressetik.Kursen består av föreläsningar, redaktionsövningar och arbetsuppgifter.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursansvarig lärare: Gunnar Tång / SSKH

Litteratur

kirjallisuus

1. Nygren, G. Nyhetsfabriken : journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld. Lund 2008

2. Thurén, T. Källkritik. 2. uppl. Stockholm 2005.

Bredvidläsning: Fichtelius, E. Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler. Stockholm 1997.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 75 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Deltagande i undervisning, övningar.

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

se kursens webbplats

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Kurs och studieplanssökning