Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa och utveckla det visuella medvetandet.
Ett syfte med kursen är att uppmuntra eleverna att se på film från en designers perspektive. Eleverna kommer att analysera film med fokus på visuell design, lära sig att se filmen som en sammanhållen visuell värld och lära sig att skapa den världen och berätta en visuell berättelse. Studenterna kommer att tillämpa kunskaper och tekniker som diskuteras på kursen för att utveckla sin egen visuella plan för sina slutliga arbets filmer, detta arbete kommer att presenteras i slutet av kursen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till arbetsmetoder rollen av produktions designer, kostymdesigner och makeup artisten.Se film som en sammanhållande visuell värld vars syfte är att på berätta en historia.
Hur man arbetar med en designer i preproduction.
Hur man kommunicerar och presenterar sina idéer med hjälp av research och presenterar sin idé på ett professionellt sätt.

Innehåll

En mängd olika undervisningsmetoder kommer att användas under kursen. Dessa kommer att bestå av: föreläsningar och presentationer, filmvisningar och aktiva gruppdiskussioner. Studenterna kommer också att slutföra sitt eget arbete under kursen med individuellsom stöd. Studenterna kommer att presentera sina idéer för varandra på ett sätt som motsvarar arbetssättet ute i branchen.

Förkunskaper

Fiktion 1

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Studenterna förväntas presentera en välplanerad och visuell plan, En `visual pitch`
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-31

Examinationsformer

2014-12-19 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning