Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få förståelse för att leda ett evenemang som ett projekt, både teoretiskt och praktiskt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att genomföra ett evenemang utifrån ett management synvinkel med tanke på designens betydelse för ett evenemang.Han/hon måste ha en klar vision för att kunna leda ett projekt och kunskap om att implementera visionen och strategin i versamheten. Han / hon måste även ha kunskap hur ta i beaktande miljön och kundservice.

Innehåll

Studenterna gör två större projekt under denna kurs - en teoretisk och en praktisk. I det teoretiska projektet gör studenterna ett evenemangsuppdrag åt Fazer. De använder sig av den'Evenemangsplanerarens handbok' de själva skapat tillsammans med sin grupp under de tidigare kurserna.Evenemanget planeras på basen av den struktur och innehåll som finns i boken och presenteras åt den egna gruppen samt Fazers representanter. Det praktiska projektet går ut på att studenterna jobbar 'hands-on' på ett evenemag . Evenemanget ordnas i Gamla Hamnen/Wanga Satama och besökarantalet är ett par tusen. Via denna praktiska övning får studenten erfarenhet av alla evenemangsfaser - före, under och efter. Diskussioner med evenemangets VD förs med studenterna före evenemanget och även efter, för att studenterna kan reflektera kring sina erfarenheter och lärdomar med sina studiekamrater samt arrangören. Kursen innehåller: Event design Management Planering, genomförande, evaluering och rapportering av eget evenemang Studiebesök till samarbetspartners Efter att ha gått denna helhet av tre evenemangskurser, kommer du att kunna planera och genomföra ett evenemang från idé till evaluering både från en teoretisk och en praktisk synvinkel.

Förkunskaper

Minimi 60 sp avlagda,studenter som har studerat turism eller marknadsföring prioriteras, kursen Marknadsföringens grunder måste vara avklarad. Övriga studerande bör ha lämpliga studier i bakgrunden. Kursen förutsätter även goda kommunikationskunskaper i finska språket även om undervisningsspråket är svenska.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Obligatorisk närvaro på gästföreläsningar och företagsbesök samt på evenemanget Tradenomipäivät 5-7.11.2019 Evenemangs handboken bör vara godkänt för att kunna fortsätta på denna kurs

Litteratur

Graham Berridge, 2007: Event Design and experience

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbete på evenemang under kursen

Examinationskrav

Undervisningsspråket är svenska, rapporteringsspråket kan vara svenska eller beroende på uppdragsgivaren även finska. En skriftlig rapport och presentation till uppdragsgivaren 50 % Deltagande i handledningarna gällade Fazer caset 15% Praktiskt arbete på ett evenemang. Detta betyder deltagande i breiefingen av evenemanget samt feedbacks diskussionen 35% Kursen ingår i evenemangshelheten och kan inte tas som en eskild kurs. Studenten bör ha min 100 sp avklarade.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Obligatorisk närvaro 5-7.11.2019 hela dagar då ni jobbar på Tradenomipäivät event och Buu-dagen 29-30.11.2019 Brief av Fazer uppdraget XXXX Presentationerna på Fazer XXX

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-31 10:15 - 12:00 C350 Evenemangs design & management Innovation workshop Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-11-05 14:30 - 16:00 B326 Evenemangs design & management Tradenomipäivät kick of - koka tekee mitä Maria von Bonsdorff Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-11-06 09:00 - 20:00 Evenemangs design & management Tradenomipäivät 2019 Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-11-07 08:00 - 14:00 Evenemangs design & management Tradenomipäivät Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-11-14 09:30 - 12:00 B326 Evenemangs design & management Coaching, boka en tid mellan 9.30-12 för er grupp i Itslearning Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-11-26 11:30 - 14:30 C350 Evenemangs design & management Coaching, boka en tid för er grupp i Itslearning. Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-11-29 13:00 - 16:00 Evenemangs design & management BUU-dagen Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-11-30 08:00 - 17:00 Evenemangs design & management BUU-dagen Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-12-03 15:00 - 17:00 C350 Evenemangs design & management Coaching, boka tid för din grupp i Itslearning Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-12-10 11:00 - 14:00 B328 Evenemangs design & management Generalrepetition, boka tid för er grupp i Itslearning Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-12-12 13:30 - 16:00 Evenemangs design & management Presentation av caset till uppdragsgivaren - OBLIGATORISK NÄRVARO. Adressen är Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo Fabricius Susanna
Hernberg Mervi

Kurs- och studieplansökning