Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär
sig att bedöma risker och förebygga olyckor i
sin egen arbetsomgivning och ta i betraktande
myndighetens tillstånd och lagar. Målsättningen
är också studenten blir medveten om de centrala
säkerhetsrisker inom sitt egen område samt vet
hur man skall agera i olika situationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att förstå betydelsen av säkerhet
inom turismnäringen och vet hur säkerheten
tryggas vid olika typer av evenemang.
Studerande är också insatt i alla tillstånd och
lagar som myndigheterna kräver för en
tillställnings genomförande.

Innehåll

Denna kurs är ihopknippad med Planering av
evenemang-kursen
På basen av litteraturstudier av olika
evenemangsböcker och andra litterära källor
skapar du 'Evenemangsplanerarens handbok' - din
egen modell och process för att planera och
implementera ett evenemang på ett strukturerat
och logiskt sätt. Input från gästföreläsare som
representerar olika funktioner inom
evenemangsbraschen ger aktuell information om
ämnet och fungeras således som stöd vid
skapandet av boken.
På kursen behandlas:
Säkerhets aspekter i turism
Första hjälp
MATUPA
Riskanalys
Förebyggande av olyckor
Säkerhetsbestämmelser
Säkerhetsföreskrift
Säkerhetsdokument
Försäkringar
Tillstånd och licencer
Kontrakt och avtal
Praktiska arrangemang under evenemanget

Efter att ha gått denna helhet av tre
evenemangskurser, kommer du att kunna planera
och genomföra ett evenemang från idé till
evaluering både från en teoretisk och en
praktisk synvinkel. Under denna kurshelhetkommer
du att jobba fem hela dagar på två olika
evenemang. Detta för att få en "hands-on"
uppfattning om vad det egentligen innebär att
jobba på denna bransch.

Förkunskaper

kursen planering av evenemang (som går samtidigt)
Minumum 60sp avlagda. Studenter som har studerat
turism eller marknadsföring prioriteras. Kursen
marknadsföringens grunder måste vara avklarat.
Kursen förutsätter även goda kunskaper i finska
språket även om undervisnings språket är finska.

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Kursen börjar 2.9.2019
MATUPA delen har obligatorisk närvaro, kursen
hålls 4.9 och 6.9.2019
Första hjälp 14.10 hela dagen
Denna kurs ingår i helheten Evenemangplanering
15 sp. En studerande skall välja alla tre
kurser i helheten.
Obligatorisk närvaro vid alla
gästföreläsningtillfällen och på alla evenemang
och företagsbesök. Godkännt kursvitsord kan inte
höjas. Föreläsningar delvis på
finska.

Litteratur

Turisti turvassa - lyhyt oppimäärä
Tarlow: Event Risk Management and Safety och andra
evenemangsböcker

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbete på evenemangen under kursen

Examinationskrav

Kursspråket är svenska och finska, kursen börjar
med obligatorisk
närvaro. Den
obligatoriska MATUPA delen hålls 4.9 och 6.9.2019
första hjälp 14.10.2019
obligatorisk närvaro.
-Planera en strukturerad handbok för
evenemangsplanerare 30 poäng
- skriva lärdomar från gästföreläsningar och besök ett evenemang 10 poäng
- lov och tillstånds övning 5poäng
- evenemangseffekter övning 5poäng
- praktiskt arbete på Tradenomipäivät-eventet
30poäng
- MATUPA och Första hjälp 20poäng
Maximi 100 poäng, för ett godkännt betyg krävs
50 poäng och att alla delprestationer bör vara
godkända.
Observera att alla tre kurser i evenemang
bildar en helhet och därför kan inte enbart
enskilda kurser väljas.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Obligatorisk närvaro 5-7.11.2019 hela dagar
29-30.11.2019 hela dagar

Dessa är dagar studenterna jobbar på olika event
hösten2019.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2018-06-06 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 12:00 - 16:00 B327 Säkerhet och byråkrati MATUPA Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-06 13:00 - 17:00 B327 Säkerhet och byråkrati MATUPA Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-11 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Coaching för handboken, obligatoriskt Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-18 13:15 - 15:00 D173 Säkerhet och byråkrati Gruppdiskussion om "besök ett evenemang" övningen. Mervi Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-25 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-02 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-14 09:00 - 16:00 Säkerhet och byråkrati Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-23 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Kursintro till följande kurs Fabricius Susanna
Hernberg Mervi

Kurs och studieplanssökning