Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär sig att bedöma risker och förebygga olyckor i sin egen arbetsomgivning och ta i betraktande myndighetens tillstånd och lagar. Målsättningen är också studenten blir medveten om de centrala säkerhetsrisker inom sitt egen område samt vet hur man skall agera i olika situationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå betydelsen av säkerhet inom turismnäringen och vet hur säkerheten tryggas vid olika typer av evenemang. Studerande är också insatt i alla tillstånd och lagar som myndigheterna kräver för en tillställnings genomförande.

Innehåll

Denna kurs är ihopknippad med Planering av evenemang-kursen På basen av litteraturstudier av olika evenemangsböcker och andra litterära källor skapar du 'Evenemangsplanerarens handbok' - din egen modell och process för att planera och implementera ett evenemang på ett strukturerat och logiskt sätt. Input från gästföreläsare som representerar olika funktioner inom evenemangsbraschen ger aktuell information om ämnet och fungeras således som stöd vid skapandet av boken. På kursen behandlas: Säkerhets aspekter i turism Första hjälp MATUPA Riskanalys Förebyggande av olyckor Säkerhetsbestämmelser Säkerhetsföreskrift Säkerhetsdokument Försäkringar Tillstånd och licencer Kontrakt och avtal Praktiska arrangemang under evenemanget Efter att ha gått denna helhet av tre evenemangskurser, kommer du att kunna planera och genomföra ett evenemang från idé till evaluering både från en teoretisk och en praktisk synvinkel. Under denna kurshelhetkommer du att jobba fem hela dagar på två olika evenemang. Detta för att få en "hands-on" uppfattning om vad det egentligen innebär att jobba på denna bransch.

Förkunskaper

kursen planering av evenemang (som går samtidigt) Minumum 60sp avlagda. Studenter som har studerat turism eller marknadsföring prioriteras. Kursen marknadsföringens grunder måste vara avklarat. Kursen förutsätter även goda kunskaper i finska språket även om undervisnings språket är finska.

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Kursen börjar 2.9.2019 MATUPA delen har obligatorisk närvaro, kursen hålls 4.9 och 6.9.2019 Första hjälp 14.10 hela dagen Denna kurs ingår i helheten Evenemangplanering 15 sp. En studerande skall välja alla tre kurser i helheten. Obligatorisk närvaro vid alla gästföreläsningtillfällen och på alla evenemang och företagsbesök. Godkännt kursvitsord kan inte höjas. Föreläsningar delvis på finska.

Litteratur

Turisti turvassa - lyhyt oppimäärä Tarlow: Event Risk Management and Safety och andra evenemangsböcker

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbete på evenemangen under kursen

Examinationskrav

Kursspråket är svenska och finska, kursen börjar med obligatorisk närvaro. Den obligatoriska MATUPA delen hålls 4.9 och 6.9.2019 första hjälp 14.10.2019 obligatorisk närvaro. -Planera en strukturerad handbok för evenemangsplanerare 30 poäng - skriva lärdomar från gästföreläsningar och besök ett evenemang 10 poäng - lov och tillstånds övning 5poäng - evenemangseffekter övning 5poäng - praktiskt arbete på Tradenomipäivät-eventet 30poäng - MATUPA och Första hjälp 20poäng Maximi 100 poäng, för ett godkännt betyg krävs 50 poäng och att alla delprestationer bör vara godkända. Observera att alla tre kurser i evenemang bildar en helhet och därför kan inte enbart enskilda kurser väljas.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Obligatorisk närvaro 5-7.11.2019 hela dagar 29-30.11.2019 hela dagar Dessa är dagar studenterna jobbar på olika event hösten2019.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2018-06-06 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 12:00 - 16:00 B327 Säkerhet och byråkrati MATUPA Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-06 13:00 - 17:00 B327 Säkerhet och byråkrati MATUPA Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-11 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Coaching för handboken, obligatoriskt Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-18 13:15 - 15:00 D173 Säkerhet och byråkrati Gruppdiskussion om "besök ett evenemang" övningen. Mervi Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-25 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-02 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-14 09:00 - 16:00 Säkerhet och byråkrati Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-23 13:15 - 15:00 B327 Säkerhet och byråkrati Kursintro till följande kurs Fabricius Susanna
Hernberg Mervi

Kurs- och studieplansökning