Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna genomföra planeringen av ett evenemang från ide till evaluering och slutrapporter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att identifiera och förstå betydelsen av planeringen av olika typer av evenemang arrangerade på olika platser. Studerande kan analysera helheter utifrån flera aktörers och deltagares synvinkel. Samarbetets och ekonomiska faktorers betydelse redan i början av planeringens skall förstås grundligt.Studerande skall ha kunskaper om ett projektarbete och dess olika skeden och uppföljningen.

Innehåll

Denna kurs är ihopknippad med 'Säkerhet & byråkrati'-kursen samt 'Evenemangs design & management'- kursen i andra perioden. På basen av litteraturstudier av olika evenemangsböcker och andra litterära källor skapar du 'Evenemangsplanerarens handbok' - din egen modell och process för att planera och implementera ett evenemang på ett strukturerat och logiskt sätt. Input från gästföreläsare som representerar olika funktioner inom evenemangsbraschen ger aktuell information om ämnet och fungeras således som stöd vid skapandet av boken. På kursen behandlas: Planering av ett evenemang: vision och mål, 5W's Faserna i evenemagsplaneringen, rollerna och ansvarsområden Budgetering, tidsplanering Samarbetspartners, marknadsföring och kommunikation, sponsring Hållbar utveckling inom evenemagsplanering Uppföljning och evaluering Efter att ha gått denna helhet av tre evenemangskurser, kommer du att kunna planera och genomföra ett evenemang från idé till evaluering både från en teoretisk och en praktisk synvinkel. Under denna kurshelhet kommer du att jobba 5 hela dagar på 2 olika evenemang. Detta för att få en 'hands-on' uppfattning om vad det egentligen innebär att jobba på denna branch.

Förkunskaper

Minimi 60 sp avlagda,studenter som har studerat turism eller marknadsföring prioriteras, kursen Marknadsföringens grunder måste vara avklarad. Övriga studerande bör ha lämpliga studier i bakgrunden. Kursen förutsätter även goda kommunikationskunskaper i finska språket även om undervisningsspråket är svenska.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Denna kurs ingår i helheten 'evenemangsplanering' omfattande 15 sp. En studerande väljer alla tre kurser. Kursen bygger på självstudier och input av olika aktörer från event branschen. Obligatorisk närvaro vid alla gästföreläsningtillfällen och på alla evenemang och företagsbesök. Godkännt kursvitsord kan inte höjas. Observera att utomstående föreläsningar är delvis på finska.

Litteratur

Matthews D.2008: Special Event production Kilkenny, S 2011: The complete guide to succesful event planning Wolff & Levine, 2005:Event planning med easy HSE,1999: The Event Safety Guide Conway D.G, 2009: The event manager's bible: The Complete Guide to Planning and Organising a Voluntary or Public Event övrig litteratur anges av kursledaren

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbete på evenemang under kursen

Examinationskrav

-Planera en strukturerad handbok för evenemangsplanerare 30 poäng - skriva lärdomar från gästföreläsningar och besök ett evenemang 10 poäng - lov och tillstånds övning 5poäng - evenemangseffekter övning 5poäng - praktiskt arbete på Tradenomipäivät-eventet 30poäng - MATUPA och Första hjälp 20poäng Maximi 100 poäng, för ett godkännt betyg krävs 50 poäng och att alla delprestationer bör vara godkända. Observera att alla tre kurser i evenemang bildar en helhet och därför kan inte enbart enskilda kurser väljas.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

OBLIGATORISK NÄRVARO under dessa dagar då ni jobbar på olika evenemang: (faller in på 'Evenemangsdesign'-kursens period med räknas med i 'Evenemangsplanering'-kursens vitsord 5-7.11.2019 Tradenomipäivät 29-30.11 BUU-dagen MATUPA: 4.9 kl. 13.00-17.00 6.9 kl. 13.00-17.00 Första Hjälp: 14.10 kl.9.00-16.00

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:15 - 14:00 B327 Planering av evenemang Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-13 12:30 - 14:15 B327 Planering av evenemang Maria von Bonsdorf. Tradenomipäivät Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-20 10:15 - 12:00 B327 Planering av evenemang Coaching om handboken Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-09-27 10:15 - 12:00 B327 Planering av evenemang Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-04 10:15 - 12:00 B326 Planering av evenemang Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-11 12:30 - 15:15 B327 Planering av evenemang Tradenomipäivät, Maria von B. Fabricius Susanna
Hernberg Mervi
2019-10-18 10:00 - 11:30 B327 Planering av evenemang mari von B Fabricius Susanna
Hernberg Mervi

Kurs- och studieplansökning