Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten nya
verktyg och medel för att komma vidare i det
finska språket.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att komma till rätta i
grundläggande alldagliga situationer och att
känna till det finska språkets struktur; att
känna till grundläggande strukturer.
Efter avlagd kurs förväntas studenten
- kunna kort berätta om sig själv, sina
studier,
sina arbetsuppgifter
- kunna använda var, vart och varifrån -
strukturer
- kunna uttrycka ägandeförhållanden
- kunna använda partitiv
- kunna böja verb i presens och känna till
imperfektböjning
- känna till grundreglerna för användandet av
objekt
- kunna använda inf.III

Innehåll

- finska språket struktur vidare
- muntliga och skriftliga övningar
- diskussion
- språklära

Förkunskaper

Finnish for Foreigners I och II -kunskap krävs.
A.1.2 (Europeiska referensram)

Mer information

Omtentamen 1: 3.9. kl. 12.15 - 14.15
Omtentamen 2: 29.10. kl. 12.15 - 14.15

Extra omtentamen: torsdagen den 11. juni kl. 10.15 (F249).

Litteratur

Kursbok:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino. Helsinki 2007
ISBN 978-952-495-023-7

Kapitel 1 - 18
Av läraren sammanställd material i Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: skriftlig tentamen (80%) samt muntlig tentamen / kursaktivitet (20%)

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-03-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-15 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-20 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-22 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-27 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-29 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-03 10:00 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-05 14:15 - 16:15 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-17 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-19 13:15 - 15:45 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-24 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-26 13:15 - 15:45 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-02 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-04 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-09 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-11 13:15 - 16:00 D4109 FFB III, ORAL EXAM Lehtola Minna
2020-03-16 10:00 - 11:30 D4107-08 Finnish for Beginners III, WRITTEN EXAM Lehtola Minna
2020-06-11 10:15 - 13:00 F249 Finnish for Beginners III RE-EXAM Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning