Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
lär
sig att använda ord- och handböcker och andra
källor för att kontinuerligt förkovra sitt
ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt
blir förtrogen med lämpliga språkliga
formuleringar i olika professionella
sammanhang..

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003)för en tjänst
inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling
i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och rapporter
Arbetslivsterminlogi

Förkunskaper

Kunskapsnivå B1 eller högre (europeiska
referensramen för språk)

Mer information

Omtagning av skriftligt förhör 24.4 och 5.6.2020.
Omtagning av muntligt test 22.4 och 4.6.2020.
Anmälan per e-post till läraren senast fem dagaf
före förhör- eller testdatumet.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Självstudier - 91 timmar
 • Skriftlig tentamen 18.2.2019. Muntliga test 20.2. och 11.3. - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbetsansökan

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga
prestationer sammanlagt 40 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-01-13

Examinationsformer

 • 2020-02-03 - Tentamina
 • 2020-01-22 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-11-22 - Rapporter och produktioner
 • 2019-12-09 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Hej! Nu kan man anmäla sig till kursen. Herva Marja
2019-11-11 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2019-11-28 09:15 - 11:45 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2019-12-09 09:15 - 11:30 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-13 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-20 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-22 13:15 - 15:45 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-27 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-03 09:15 - 12:00 F367 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen TENTAMEN Herva Marja
2020-02-10 09:15 - 12:00 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-17 09:15 - 12:00 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-24 09:15 - 11:15 B328 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-24 11:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-03-09 09:15 - 11:45 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja

Kurs och studieplanssökning