Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i
finska språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studenter lär sig att utarbeta olika typer av
dokument inom sitt eget yrkesområde, blir
förtrogen med facktexter och terminologi, som
hänför sig till det egna yrkesområdet samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på
finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) krävs för en
tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som
behövs med tanke på studerandens yrkesutövning
och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen
för språk)

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som
har haft svenska eller finska som skolspråk i
gymnasiet eller grundskolan.

Litteratur

Av läraren sammanställd material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Skriftligt tentamen och muntliga test - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökningsbrev och CV

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 %
Muntliga uppgifter 20 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntlig test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-03-01

Kursens tidtabell

Omtagning av skriftlig tentamen och muntligt
test 23.11.2018 och
1.3.2019.
Anmälan till läraren per e-post senast fem
arbetsdagar
före tentamen och testet.

Sista möjligheten att lämna in uppgifterna är
1.3.2019. Efter detta datum är
delprestationerna inte längre i kraft utan
särskild överenskommelse.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-10-08 - Tentamina
 • 2018-09-10 - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-09-12 - Rapporter och produktioner
 • 2018-09-24 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 13:15 - 15:45 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-05 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-10 13:15 - 15:45 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-12 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-19 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-24 13:15 - 15:45 E383 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-26 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-01 13:15 - 15:45 F365 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-03 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-08 13:15 - 15:45 B328 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-15 13:00 - 16:00 B325 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-17 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-22 13:15 - 14:30 B328 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-24 12:15 - 16:00 B325 Arbetslivsfinska för kulturproducenter HUOM! Lída Frydrychován suullinen esitys klo 13.30. Herva Marja

Kurs och studieplanssökning