Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig att utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi Muntlig framställning Mötes- och förhandlingsteknik Språkriktighet och språkvård Platsansökan och meritförteckning Meddelanden och anvisningar Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk)

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som har haft svenska eller finska som skolspråk i gymnasiet eller grundskolan.

Litteratur

Av läraren sammanställd material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Skriftligt tentamen och muntliga test - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökningsbrev och CV

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 % Muntliga uppgifter 20 % Skriftlig tentamen 30 % Muntlig test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-03-01

Kursens tidtabell

Omtagning av skriftlig tentamen och muntligt test 23.11.2018 och 1.3.2019. Anmälan till läraren per e-post senast fem arbetsdagar före tentamen och testet. Sista möjligheten att lämna in uppgifterna är 1.3.2019. Efter detta datum är delprestationerna inte längre i kraft utan särskild överenskommelse.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-10-08 - Tentamina
 • 2018-09-10 - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-09-12 - Rapporter och produktioner
 • 2018-09-24 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 13:15 - 15:45 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-05 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-10 13:15 - 15:45 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-12 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-19 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-24 13:15 - 15:45 E383 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-09-26 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-01 13:15 - 15:45 F365 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-03 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-08 13:15 - 15:45 B328 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-15 13:00 - 16:00 B325 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-17 12:15 - 14:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-22 13:15 - 14:30 B328 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2019-10-24 12:15 - 16:00 B325 Arbetslivsfinska för kulturproducenter HUOM! Lída Frydrychován suullinen esitys klo 13.30. Herva Marja

Kurs- och studieplansökning