Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenterna en
inblick i den svenskspråkiga kulturen samt att
befästa och fördjupa studenternas färdigheter i det
allmänna språkbruket såväl muntligt som skriftligt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
-med hjälp av enkla fraser berätta om bostad,
arbete och studier
-kommunicera muntligt i enkla shopping/café-och
restaurangsituationer
-fråga efter vägen och berätta om vägen
-berätta om sig själv, sin familj och sina
intressen
-förstå huvuddragen i långsamt talad svenska
-känna igen och aktivt använda
månadernas/veckodagarnas namn
-diskutera vädret, årstiderna,dygnstiderna
-använda räkneorden 1-1000
- muntligt berätta om sig själv och sin familj,
sina fritidsintressen
-klara av enkla talsituationer där hälsa
diskuteras
-klara av enkla talsituationer där framtidsplaner
diskuteras
-ställa och besvara enkla frågor i nutid och
förfluten tid
-skriva enkla meddelanden
- CEFR A1.2.

Innehåll

Centrala grammatiska strukturer,vardagssituationer,
telefonfraser, framtidsplaner,arbete och studier.
De nordiska länderna.

Förkunskaper

Swedish for Beginners 1 (A1.1)

Mer information

Obligatoriks närvaro.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare.
By: Keränen, Lindroos & Peltola 2018, Otava.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Grupparbete - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvaro är obligatorisk.Kursvitsordet ges enligt
följande:

Skriftligt prov 50%
Muntligt test 25%
Aktivt deltagande, inlämningsuppgifter,
mellanförhör 25%
Skriftliga uppgifter 10%

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-09-30

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2019-05-20 - Tentamina
 • 2019-05-22 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-03-25 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-06 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-08 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-13 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-15 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-20 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-22 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-27 09:15 - 11:30 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-29 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-04 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-06 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-11 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-13 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-18 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-20 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning