Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Medieteknik 2001 - 2004 - Ljudstudioteknik

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att studenten med handledning själv spelar in, redigerar och slutför en egen ljud och/eller ljud till bildproduktion på professionell kvalitetsnivå.

Läranderesultat

Kunskap och färdighet att göra egna inspelningar i en ljudstudio.

Innehåll

Valbart

Förkunskaper

Audio 2

Litteratur

Enligt eget val.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2007-01-17 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning