Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • El 2005 - 2006 - Informations- och kommunikationsteknik (ict)
 • Medieteknik 2005 (signalbehandling & webbprogrammering) - Data och telekommunikation
 • Medieteknik 2006 - Data och telekommunikation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge studenterna grundläggande färdigheter för att kunna lösa enkla programmeringsproblem med programmeringsspråken C och Java.

Läranderesultat

Grundkunskaper i programmeringsspråken C och Java.

Innehåll

Introduktion:
- Grundläggande begrepp
- Programmeringsspråk

C-programmeringens grunder:
- Introduktion till C-språket
- C-kompilatorer och programmeringsverktyg
- Den allmänna uppbyggnaden hos ett C-program
- Standardfunktioner och standardbibliotek
- In- och utmatning av information
- Variabler och datatyper
- Aritmetiska och logiska uttryck
- Tilldelningssatser
- Sammansatta satser
- Funktioner

Java-programmeringens grunder:
- Introduktion till programmeringsspråket Java
- Den objektorienterade modellen
- Java kompilatorer och programmeringsverktyg
- Uppbyggnaden hos ett textbaserat Java-program
- Standardklasser
- Klasser, instansvariabler, metoder och objekt

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Programmeringsmetodik

Mer information

Tentamen är en programmeringstest.
Inlämningsuppgifter har sista datum för inlämnande.

Litteratur

Ulf Bilting & Jan Skansholm: "Vägen till C". Studentlitteratur, Sverige, 2000. ISBN 91-44-01468-5 (finns i Arcadas bibliotek).

Torkel Franzén: "Java från grunden". Studentlitteratur, Sverige, 2003. ISBN 91-44-02914-4 (finns i Arcadas bibliotek)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 110 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning