Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den studerande skall känna till grunderna i analog
elektronik

Läranderesultat

Studeranden skall känna till de vanligaste analoga
komponenternas
funktion. Han skall kunna analysera och
planera enkla linjära och olinjära kopplingar där
dessa
komponenter används. Med hjälp av övningar och
laborationer
skall studeranden lära sig se skillnader och
likheter
mellan teoretiska modeller och verkliga kretsar.

Innehåll

Passiva och aktiva komponenter
Grundkopplingar med transistorer
Förstärkarteori
Operationsförstärkaren &
operationsförstärkarkopplingar
Simulering av elektroniska kretsar (Microcap)

Förkunskaper

Elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Inga

Litteratur

Datablad, utdelad material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 58 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Laborationerna

Examinationskrav

Tent.

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Kursens hemsida

people.arcada.fi/~claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare.

Examinationsformer

  • 2014-03-13 - Tentamina
  • 2014-03-13 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning