Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Medieteknik 2005 (signalbehandling & webbprogrammering) - Medieteknikens grunder
 • Medieteknik 2006 - Medieteknikens grunder

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha kunskap i
de gestaltningsmässiga och tekniska grunderna i videoproduktion.

Innehåll

Videokamerans uppbyggnad, videoteknik, hantering av videokameran,
grundprinciper för bildspråket (teori och praktik), använding av
editeringsutrustning, grundprinciperna för editering (teori och
praktik). Kort introduktion till ljussättning.

Förkunskaper

Datorkunskap, Fotografering och digital bildbehandling

Litteratur

Roy Thompson: Grammar of the Shot. Focal Press 1995.
Fauer, Jon: Dvcam A practical guide to the professional system. Focal Press 2001.
Zettl, Herbert: Video basics 4. Belmont Wadsworth cop. 2004.
Ward, Peter: Digital video camerawork. Oxford Focal 2001.
Jackman, John: Lightning for Digital Video & Television. CMP Books 2002.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 41 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 71 timmar
 • Varav schemalagda studier: 62 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Scherbakov-Parland Andrej

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2006-10-30 - Tentamina
 • 2006-10-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning