Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/203000/2019-2020/255">Mk exsemin, frivilliga och breddstudier 09-10 - Film och kultur</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Se kursbeskrivning på engelska

Läranderesultat

Se kursbeskrivning på engelska

Innehåll

Se kursbeskrivning på engelska

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Se kursbeskrivning på engelska

Mer information

Se kursbeskrivning på engelska

Litteratur

Se kursbeskrivning på engelska

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 13 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 53 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Examinationskrav

Se kursbeskrivning på engelska

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-05-11 - Demonstrationer och presentationer
 • 2010-05-13 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning