Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utforska skillnaderna mellan olika genrer och hur de tar sig uttryck inom olika medier. Kursen har också som syfte att studenten bli bekant med baskunskaper i mediaproduktion såsom dramaturgi, produktionskunskap samt kännedom om konceptutvecklingsprocessen och kan tillämpa dessa på olika mediaprodukter. Till kursens målsättning hör också att visa studerande representiva program inom respektive genrer samt visa på produktutveckling och nytänkande inom modern media- produktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att delta i konceptutvecklingsarbete för olika typer av mediaproduktion samt särskilja mellan olika genrers behov och förutsättningar att produceras inom olika mediaformer.

Innehåll

Lektion 1 Reflektioner kring mediet och mediets betydelse Hur TV-industrin arbetar. Ekonomi, målsättning, värderingar Uppgift: Välj ut en TV-kanal och undersök hur de arbetar från ax till limpa? Läs också in vad tv-kanalen har för profil. Gör en intervju med någon på företaget om dess profil, programförklaring, målsättning och värderingar. Lektion 2 Presentation av tv-mediets olika genres, och dess retorik. Uppgift:. Studenterna ska var för sig välja ut och studera ett program och presentera dess upplägg. Lektion 3 Vad är koncept och format Uppgift: Presentera ett koncept eller format. Presentera också en ide kring ett eget format. Lektion 4 Programledarrollen och dess retorik. Uppgift: Studera och presentera en programledare och dennes retoriska stil. Hur skulle programledaren agera i iden om det egna formatet, Lektion 5 Grafisk design, ljud, anslag och spelrum Uppgift: Välj ut ett program och presentera dess grafiska design, anslag och spelrum. Hur skulle dessa komponenter kunna se ut i det egna formatet. Lektion 6 Produktionsprocessen/besök av föreläsare? Uppgift: arbeta med ett eget programformat Lektion 7 Vad säger forskningen om framtidens TV Uppgift: arbeta med ett eget programformat Lektion 8 Genomgång av det pågående arbetet kring skapandet av ett programformat. Uppgift: arbeta med ett eget programformat Lektion 9 Pitchning av tv-koncept/format Litteraturstudier (se separate förteckning)

Förkunskaper

MK-2-007 (0) Dramaturgi och retorik

Mer information

Under kursen utvecklas även koncept för användning i DINA produktion.

Litteratur

Att göra TV-Program, red Kristin Olson Understanding the global TV Format, Albert Moran, Justin Malbon Television Across Europe: A Comparative Introduction. (2000) UK:Sage Publications ISBN , 273 s Glen Creeber (ed.):

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinator

Granath Thomas

Kursens hemsida

Ingen egen hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2010-11-23 - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning