Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kritiskt skall kunna
granska de nordiska mediernas verksamhet, både de kommersiella
och public service.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studenten ha en bra uppfattning om den
finländska och nordiska medielogiken och medielandskapets
uppbyggnad.

Innehåll

De Nordiska mediernas uppdrag, arbetsfält och funktion. I teorin och i
praktiken. En etnografisk undersökning av verksamheten i en
finländsk eller nordisk medieinstitution.

Förkunskaper

Mediehistoria

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Kursen är endast ämnad för studenter med inriktning i medieanalys.

Litteratur

Under arbete.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 16 timmar
 • Seminarier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1: tentamen av behövlig teori och metodologin.
Examination 2: en etnografisk studie.
Examination 3: presentation av studien.

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: 1. 15% 2. 70% 3:
15%

Lärare

Grönvall John

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning