Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förbereda studenter
för uppdrag i
verkliga arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
hantera design för mobila applikationer.

Innehåll

Material design, Photoshop, prototyping

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

 1. Aktivitet
 2. Alla uppgifter måste vara godkända.

Lärare

Ahonen Mirko

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning