Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa förståelsen av dokumentärfilm som genre.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skilja på olika genren inom dokumentärfilm, kritiskt diskutera dem samt ha förmågan att medverka i produktion av dokumentärfilmer ur olika perspektiv.

Innehåll

Kursen presenterar en möjlighet till växelverkan mellan teori och praktiska övningar.

Kursen består av föreläsningar och övningsuppgifter samt handledning i samband med dessa. Deltagarna som deltar i P2 researchar och skriver också ett treatment för en dokumentärfilm som sedan produceras inom ramen för kursen.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha avlagt minst två av kurserna Introduktion till medieproduktion, Reportage och inslag, Medieproduktion eller kan framlägga dokumenterat bevis på motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Dokumentär 1 och 2

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

80% närvaro (max 2 frånvaron, ytterligare frånvaro föranleder kompenserande uppgifter)
Deltagande i samtliga övningsuppgifter
Godkända individuella skriftliga uppgifter

Lärare

 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred
 • Nåls Jan

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 13:15 - 15:00 A309 Dokumentärt berättande Kick off Engebretsen Nanna
2019-09-12 09:15 - 15:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-09-19 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Nordström Fred
2019-09-26 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-10-03 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-10-10 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Screening av kursövningar och evaluering Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2019-10-17 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Screening av kursövningar och evaluering Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2019-10-24 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Screening av kursövningar och evaluering Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2019-10-31 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2019-11-07 09:15 - 14:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2019-11-08 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Reservering för inspelningsperiod och postproduktion av dokumnetärfilmerna
2019-11-14 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-11-15 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Reservering för inspelningsperiod och postproduktion av dokumnetärfilmerna
2019-11-21 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-11-22 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Reservering för inspelningsperiod och postproduktion av dokumnetärfilmerna
2019-11-28 12:45 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-11-29 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Reservering för inspelningsperiod och postproduktion av dokumnetärfilmerna
2019-12-05 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-12-06 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Reservering för inspelningsperiod och postproduktion av dokumnetärfilmerna
2019-12-12 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
2019-12-13 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Reservering för inspelningsperiod och postproduktion av dokumnetärfilmerna
2019-12-19 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna

Kurs och studieplanssökning