Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig att jobba med koncept och utveckla idéer till genomtänkta helheter färdiga att pitchas till en kund. Kursen vidareutvecklar förmågan till kreativt arbete i arbetsteam.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att:
-göra konceptplanering på basen av given brief
-jobba i team och bära ansvar för sina uppgifter
-känna igen kritiska delar i processen från idé till koncept
-göra professionella presentationer

Innehåll

 1. Grupparbete
 2. Kundrelaterat arbete med existerande varumärke/tjänst
 3. Målgrupper
 4. Brainstorming
 5. Från idé till koncept
 6. Projektledning
 7. Presentationer

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

Conceptual thinking (2015-2016)

Mer information

Kommunikationen i kursen sker via Slack. Studenten förväntas följa upp Itslearning och Slack för att hållas uppdaterad gällande möjliga förändringar.

OBS! På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts utförs kursen nu på följande sätt:
Föreläsningarna flyttas från A303 till Zoom och närvaro samt kursaktivitet följs upp genom kommunkationen och träffarna online. En separat frånvaroanmälan via Itslearning krävs inte men studenten bör meddela gruppen samt examinator om förhinder att delta i grupparbete under de utsatta tiderna (bokningar på ARBS).

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Under kursen bedöms gruppernas idéer och presentationer av branschfolket och kunderna. Studentens prestation såsom aktivitet, grupparbetesförmåga samt kommunikationsförmåga bedöms av examinatorn.

För godkänd kurs krävs avslutade projekt (pitch) samt närvaro 80%.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner på vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-01 till 2020-03-18

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-03-25 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-03-30 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-04-01 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-04-06 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-04-08 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-04-14 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-04-16 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-04-20 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-05-06 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-05-11 09:15 - 13:00 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-05-13 09:15 - 13:00 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-05-18 09:15 - 13:00 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-05-20 09:15 - 13:00 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-05-25 09:15 - 13:00 Koncept design Törnqvist Jutta
2020-05-27 09:15 - 13:00 Koncept design Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning