Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge den studerande en första inblick i vad produktion av medieprodukter innebär, en stabil grund i video- och audioteknik samt en grund i berättarteknik för att göra en fortsatt skapande verksamhet möjlig.

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till de viktigaste processerna när det gäller att producera audiovisuellt material, kunna de grundläggande begreppen inom audiovisuellt berättande, kunna hantera grundläggande utrustning för singelkameraproduktion samt ha bekantat sig med central programvara för hantering av audiovisuellt material.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha insikt i olika aspekter av att jobba i arbetsteam, producera enklare singelkameraproduktioner samt använda den vanligaste audiovisuella produktionsutrustningen.

Innehåll

Föreläsningar samt praktiska övningar i att producera innehåll, bild och ljudmaterial samt hantering av materialet i postproduktionssammanhang. Dessutom introduceras arbete i grupp, ges inblick i produktionspersonalens olika ansvarsområden, produktion inom media i olika former samt produktionsprinciperna för skolproduktioner på Arcada.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Angående närvaro i kursen:

 • Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan på förhand)
 • Observera att närvaro är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i kursen.
 • Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten och kan föranleda kompenserande uppgifter.
 • Feedbacktillfällen och presentationer kräver närvaro för rättvis ventilering av arbetsprestationerna.

Litteratur

Ges vid kursstart

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 100 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Work Shops - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Deltagande och aktivitet
Godkända övningsuppgifter
Godkänd tentamen och färdighetsprov

Som grund för bedömning i kursen ligger vitsordet i tentamen. Utförande av övningsuppgifter, färdighetsprovet (kursproduktion) och deltagande och aktivitet under föreläsningar samt workshop kan påverka vitsordet.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Fred
 • Löv Monica

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-16 till 2020-01-07

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 KICK off Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2020-01-07 13:00 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Engebretsen Nanna
2020-01-08 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 FOTO-1 Nordström Fred
2020-01-08 13:15 - 16:00 A303 Introduktion till medieproduktion - P3 Ahonen Mirko
2020-01-09 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 FOTO-2 Nordström Fred
2020-01-09 13:30 - 16:30 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Lindfors Kauko
2020-01-10 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Lindfors Kauko
2020-01-10 13:15 - 16:00 A303 Introduktion till medieproduktion - P3 Ahonen Mirko
2020-01-13 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 FOTO-3 Nordström Fred
2020-01-13 13:30 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Engebretsen Nanna
2020-01-15 13:30 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Lindfors Kauko
2020-01-16 09:30 - 12:00 A303 Introduktion till medieproduktion - P3 Ahonen Mirko
2020-01-16 12:45 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 FOTO-4 Nordström Fred
2020-01-20 09:15 - 13:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Engebretsen Nanna
2020-01-21 10:15 - 12:30 A303 Introduktion till medieproduktion - P3 Ahonen Mirko
2020-01-21 13:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Lindfors Kauko
2020-01-22 12:45 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 FOTO-5 Nordström Fred
2020-01-27 13:15 - 17:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Engebretsen Nanna
2020-01-28 09:00 - 16:00 E381 Introduktion till medieproduktion - P3 WORKSHOP IMP (Producentskap, manus och regi)
2020-01-28 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 WORKSHOPS Nordström Fred
2020-01-28 09:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2020-01-29 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 WORKSHOPS Nordström Fred
2020-01-29 09:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2020-01-29 09:15 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 WORKSHOP IMP (Producentskap, manus och regi)
2020-01-30 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 WORKSHOPS Nordström Fred
2020-01-30 09:00 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 WORKSHOP IMP (Producentskap, manus och regi)
2020-01-30 09:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2020-02-03 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Klipp föreläsning 1 Grabber Klaus
2020-02-03 13:00 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Check Point: alla grupper redogör för läget med produktionerna, diskussion om problem, eventuella frågor. Engebretsen Nanna
2020-02-04 09:15 - 11:00 A206 Introduktion till medieproduktion - P3 Fotogenomgång i kursen IMP-P3. Obligatorisk för fotograferna i grupperna. Nordström Fred
2020-02-05 12:30 - 15:00 E381 Introduktion till medieproduktion - P3 IMP Prod & manushandledning för grupp D
2020-02-10 08:15 - 16:00 A510 Introduktion till medieproduktion - P3 Introduktion till medieproduktion inspelning, grupp D
2020-02-10 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 INSPELNIGNSPERIOD enligt gruppvistidtabeller Nordström Fred
2020-02-11 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 INSPELNIGNSPERIOD enligt gruppvistidtabeller Nordström Fred
2020-02-12 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 INSPELNIGNSPERIOD enligt gruppvistidtabeller Nordström Fred
2020-02-13 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 INSPELNIGNSPERIOD enligt gruppvistidtabeller Nordström Fred
2020-02-14 09:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion - P3 INSPELNIGNSPERIOD enligt gruppvistidtabeller Nordström Fred
2020-02-17 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Genomgång och feedback av fotografier Nordström Fred
2020-02-18 09:15 - 16:00 A303 Introduktion till medieproduktion - P3 Klipp av kursproduktion - arbetet sker gruppvis, så alla grupper/deltagare måste inte närvara hela tiden men möjlighet till handledning finns hela dagen. Grabber Klaus
2020-02-20 09:15 - 13:00 A303 Introduktion till medieproduktion - P3 Klipp av kursproduktion - arbetet sker gruppvis, så alla grupper/deltagare måste inte närvara hela tiden men möjlighet till handledning finns hela dagen. Grabber Klaus
2020-02-24 09:00 - 13:15 F143 Introduktion till medieproduktion - P3 TENTAMEN Nordström Fred
2020-02-27 09:15 - 15:00 A309 Introduktion till medieproduktion - P3 Visning av kursproduktion Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred

Kurs och studieplanssökning