Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande förståelse av möjligheter och utmaningar som kreativa företag har i den nuvarande ekonomin samt erbjuda information om hur kreativa företag kan utveckla sina tjänster och kreativitetsförmåga.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande förstå hur ekonomiska, sociala och teknologiska ändringar påverkar
 kreativa organisationers värdeskapande och management praxis samt hurdana styrningsmetoder man kan tillämpa i att styra kreativa företag framgångsrikt.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar (20 t), studentstyrda presentationer (5 t) och självständiga studier (105 t) där studenter bekantar sig med valda teorier om tjänste- och relationsstyrning, nätverksstyrning, kreativitetsstyrning och öppen innovation. I slutet av kursen skall den studerande skriva en kursuppsats (70 poäng) och presentera den i klassen (10 p). Varje studerande ger också feedback till en klasskamrat genom att opponera en kursuppsats (10 p). Den studerande förväntas också att delta aktivt i diskussion i klassen (10 p). Det finns obligatorisk läsning eller undersökningsuppgifter på nätet för varje föreläsning.

Förkunskaper

Den studerande borde ha slutfört 80 sp av hennes studieprogram. Den studerande borde också ha slutfört eller hon deltar som bäst i en kurs i forskningsmetodik, vetenskapligt skrivande eller motsvarande (t.ex. Pro-seminarium). De studerande i den tredje och fjärde årskursen i Film och TV –programmet prioriteras i anmälningen.

Kursen ersätter följande kurser

Culture Business 2 (2008-10) Kulturbusiness 2 (2008-10)

Mer information

Det finns 70% närvarokrav i föreläsningar och presentationstillfället. Deadline för kursuppsatsen är 4.4.2011 kl. 12.00. Läraren distribuerar kursuppsatser för opponering 5.4.2011. Den studerande förväntas att förbereda sin opponering för presentationstillfället som hålls 11.4.2011.

Litteratur

Det finns obligatorisk läsning eller AV-material för varje 
 föreläsning. Litteraturen och AV-materialet hittar man som open access källor på nätet eller genom Arcadas biblioteks Nelli portal. Obligatorisk läsning för föreläsningar: L1: Change in the value-creation logic (14.2.2011) Look for at least five different meanings for the concept of ‘value’ on the Internet. Who are the people who use these concepts? In which contexts do they use the concepts? Prahalad, C.K. & Ramaswamy, Venkat 2004: Co-creation experiences: the next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, Vol. 18, Iss. 3 (Summer), pp. 5-14. Available through Nelli (see the home page of Arcada’s library). Hearn, Greg & Pace, Cassandra 2006: Value-creating ecologies – understanding next generation business systems. Foresight, Vol. 8, No. 1, pp. 55-65. (Available through Nelli) Whitla, Paul 2009: Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities. Contemporary Management Research, Vol. 5, No. 1, pp. 15-28. Available at: http://www.cmr- journal.org/article/viewFile/1145/2641 Usher, Nikki 2010: Why spreadable doesn’t equal viral: A conversation with Henry Jenkins. Nieman Journalism Lab. Available at: http://www.niemanlab.org/2010/11/why- spreadable-doesnt-equal-viral-a-conversation-with- henry-jenkins/ L2: How to manage services and marketing of services? (22.2.2011) The Marketing Mix (4 Ps). http://www.netmba.com/marketing/mix/ The Extended (Service) Marketing Mix (7 Ps): http://business-fundas.com/2010/the-7-ps-of-services- marketing/ The Marketing Communications (Promotion) Mix. http://davedolak.com/promix.htm Grönroos, Christian 1994: From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing. Management Decision, Vol. 32, No. 2, pp. 4 – 20. Ulaga, Wolfgang and Eggert, Andreas 2006: Relationship value and relationship quality. Broadening the nomological network of business-to-business relationships. European Journal of Marketing, Vol. 40 No. 3/4, pp. 311 – 327. Duncan, Tom and Moriarty, Sandra 1998: A Communication-Based marketing Model for Managing Relationships. Journal of Marketing, Vo. 62, Iss. 2 pp. 1- 13. Roy, Donald P. & Cornwell T. Bettina 2003: Brand equity’s influence on responses to event sponsorships. Journal of Product & Brand Management; Volume: 12 Issue: 6; 2003 377 – 393. L3: How innovative cultural entrepreneurs compete in today’s market environment? – Case studies from the music industry (1.3.2011) Porter’s value chain: http://www.netmba.com/strategy/value-chain/ Porter’s Five Forces of Competition: http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml Porter’s generic strategies: http://www.quickmba.com/strategy/generic.shtml Graham, Gary; Burnes, Bernard; Lewis, Gerard J. and Langer, Janet 2004: The transformation of the music industry supply chain – A major label perspective. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24, No. 11, pp. 1087-1103. Lewis, Gerard J., Gary Graham, Glenn Hardaker 2005: Evaluating the impact of the internet on barriers to entry in the music industry. Supply Chain Management: An International Journal Volume: 10, Issue: 5, Pages: 349 – 356. Rosoff, Matt 2010: Spotify bleeding from licensing costs. Business Insider. Available at: http://www.sfgate.com/cgi- bin/article.cgi? f=%2Fg%2Fa%2F2010%2F11%2F22%2Fbusinessinsider- spotify-needs-more-paying-subscribers-to-survive- 2010-11.DTL Mike Masnick’s case study on Trent Reznor/Nine Inch Nails Available at: http://www.youtube.com/watch? v=Njuo1puB1lg&feature=player_embedded Creamer, Matthew 2007: How Radiohead Is Rewriting Rules of Online Revenue: Band lets fans decide how much they want to pay to download lates record. Available at: http://adage.com/digital/article?article_id=120980 L4: Managing myself and my company in the networked environment (10.3.2011) Lampel, Joseph; Lant, Theresa and Shamsie, Jamal 2000: Balancing Act: Learning from Organizing Practices in Cultural Industries. Organization Science, Vol 11, Iss 3, pp. 263- 269. Blair, Helen; Gray, Susan and Randle, Keith 2001: Working in film – Employment in a project-based industry. Personnel Review, Vol. 30, No. 2, pp. 170-186. Davis, Tim R.V. 2001: Integrating internal marketing with participative management. Management Decision, 39/2, pp. 121-130. Chesbrough, Henry 2007: Embracing Open Business Models – Even innovative companies can use a helping hand or two. Optimize, Vol. 6, No. 1, p. 37. Available at: http://openinnovation.haas.berkeley.edu/papers/Embracin g_Open_Business_Models.pdf Biem, Alain and Caswell, Nathan 2008: A value network model for strategic analysis. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences. Available at: http://www.openvaluenetworks.com/Articles/VN%20Model %20for%20Strategic%20Analysis.pdf L5: Managing creativity (15.3.2011) Scientific Management: http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_management RSA Animate: Drive - The surprising truth about what motivates us. Available at: http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc Anonymous 1999: Making workers more creative. The Futurist, Vol. 33, No. 4, p. 59. Andriopoulos, Constantine & Gotsi, Manto 2000: Benchmarking brand management in the creative industry. Benchmarking: An International Journal; Vol. 7, No. 5; pp. 360-372. Powell, Shaun / Dodd, Chris 2007: Managing vision and the brand within the creative industries. Corporate Communications: An International Journal; Vol. 12, No. 4; pp. 394-413. Powell, Shaun 2008: The management and consumption of organisational creativity. Journal of Consumer Marketing, Vol. 25, No. 3, pp. 158-166. Lundin, Rolf A. 2008: The beauty and the beast – on the creativity/project management encounter. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 1, No. 2, pp. 206-215. En lista för rekommenderad litteratur hittas på kursens hemsida i 
Blackboard. Studenten förväntas att använda den obligatoriska och rekommenderade litteraturen i kursuppsatsen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs en kursuppsats (70 %), muntlig presentation av kursuppsatsen (10 %), opponering av en klasskamrats kursuppsats (10 %) och deltagande i föreläsningarna och presentationstillfället (10 %).

Lärare

 • Haaranen Tuulikki
 • Hemming Alf

Examinator

Haaranen Tuulikki

Kursens hemsida

https://elearning.arcada.fi/webct/urw/lc9140001.tp0/cobaltMainFrame.dowebct

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-04-30

Kursens tidtabell

The course has a special schedule extending from 14.2. to 11.4.2011. The lectures and student presentations are held: 14.2.2011 12-16 A311; 22.2.2011 12-16 A310; 1.3.2011 12-16 A310; 10.3.2011 12-16 A310; 15.3.2011 12-16 A311; 11.4.2011 12-17 A311.

Examinationsformer

 • 2011-04-11 - Demonstrationer och presentationer
 • 2011-04-04 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning