Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att kunna analysera ljuset och förstå hur ljuset och ljusbilden kommer till "måla med ljuset". Att kunna förverkliga en förutbestämd ljussättning som stöder berättelsen. Kunna reflektera och diskutera ljuset och ljussättning med sina kolleger.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studenten ha kunskap om ljussättning som ett berättarelement. Förstå använd terminologi samt behärska arbetsredskapen som används.Dessutom skall studeranden förstå de grundläggande principerna för postproduktion, färgsättning och olika typer av "key" inom film och tv.

Innehåll

Fördjupning i ljussättning o exponering.
Individuella övningar.
Grunder i färgsättning i postproduktion.
Grunder i "cromakey" inspelning.
Grunder i "Key" i redigeringen

Förkunskaper

Singelkamer 1. Singelkamera 2

Kursen ersätter följande kurser

Klipp och ljus.

Mer information

Kontakta kursansvarig lärare för mer information.

Litteratur

BROWN, BLAIN: 2002. Cinematography, theory and practice.
Imagemaking for cinematographers, directors and
videographers. Focal Press

FITT BRIAN, THORNLEY, JOE: 2002. Lighting Technology. A Guide
for television, film and theatre. Focal Press

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 55 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Genomförda individuella uppgifter.
Obligatorisk närvaro på föreläsningar och ljussättningsövningar
(80%)

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Nordström Fred
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - see ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning