Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen i kursen är att fördjupa studerandens kunskaper i ljudinspelnings- och mixningsteknik, arbetsmetodik och ljudplanering i TV-studiomiljön. Studeranden lär sig också hur studio- och OB-miljöer, samt olika programtyper (tal-, musik-, sport och evenemangprogram) skiljer sig från varandra ljudplanerings- och ljudinspelningsmässigt.

Läranderesultat

Efter en avklard kurs förväntas studeranden kunna planera och förverkliga ljud självständigt i mindre flerkameraproduktioner inom TV-studiomiljön. Studeranden lär sig också planerings- och inspelningsmetoder vid mera komplicerade flerkameraproduktioner så som evenemangsprogram producerat med OB-teknik.

Innehåll

Se kursinnehåll för Flerkamera 2 (Manus och Regi)

Förkunskaper

Flerkameraproduktion 1

Kursen ersätter följande kurser

Flerkamera audio 2

Mer information

Kursen kräver också arbete utanför det normala veckoprogrammet. Vitsord byggs på: Närvaro och aktivitet i kursen 20 % Individuell ljudplaneringsuppgift 15 % Ljudplanerings-, inspelningsövningar 50 % Arbetsdagbok med ljudplaner 15 %

Litteratur

Lektionsanteckningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 85 timmar
  • Självstudier - 24 timmar
  • Feedback - 12 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Skaag Oskar

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning