Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att kursdeltagaren får en förståelse för de möjligheter som finns vid användning av Flash element på webben. Efter kursen känner du till hur du integrerar vektorgrafik och animationer i dina webbsidor.

Läranderesultat

1. Har en insikt i de viktigaste formaten och elementen som används i Flash
2. Kan självständigt planera, skapa och publicera Flash filer
3. Känner till Flash användargränssnittet
4. Känner till grunderna i Actionscript
5. Har en förståelse för möjligheterna att använda rich media på webben

Innehåll

1. Gränsnittet i Flash
2. Att rita med Flash
2. Att skapa Flash filmer
3. Actionscript
4. Utveckla rich media applikationer
3. Produktioner i små grupper

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

-

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Biström Johnny
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-01-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning