Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten grundläggande färdigheter att arbete i flerkamera-miljöer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - känna till hur man jobbar i en TV-studio - ha grundläggande kunskaper om flerkameraproduktionens olika faser. - känna till allmänt om studioteknik - behärska grunderna i kommandospråket - ha kunskap om arbets- och ansvarsfördelningen vid flerkameraproduktioner - kunna planlägga och genomföra mindre flerkameraproduktioner

Innehåll

Introduktion till studioteknik, flerkameraproduktionens olika faser, arbets- och ansvarsfördelning, kommandospråk samt praktiska övningar.

Förkunskaper

Grundkurs i singelkameraproduktion

Kursen ersätter följande kurser

2XX Grundkurs i studioproduktion

Mer information

Obligatorisk närvaro under föreläsningar och studioövningar. Praktiska övningar hålls i Konstindustriellahögskolans tv-studio Lume, Tavastgatan 135 C, Helsingfors. kan ev. också omfatta arbete på kvällen.

Litteratur

Kursmaterial i pdf-form utdelas under kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 52 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Grönroos Mikael
 • Mård Tommy
 • Nordström Fred
 • Räisä Tiina

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning