Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska få
fördjupad
teoretisk kunskap om manusproduktion för film och
TV.
Studenten ska ta del av resonemang och studier
kring mediets
historia, dess utveckling, uttryckssätt och
påverkan på sin publik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att känna till och reflektera över de centrala frågeställningarna inom manus och regi.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Boktentamen i Manus och konceptutveckling

Litteratur

Välj tre av nedanstående böcker. OBS! Meddela vilka böcker du tenterar till E-post: jan.nals@arcada.fi. Du kan också tentera böckerna vid skilda tillfällen. Tre böcker krävs för godkänd kurs.

Film och andra rörliga bilder: Koivunen A. (red)
Raster Förlag

Film Art - An Introduction: Bordwell D. & Thompson K. McGraw Hill.

Elokuvan runousoppia - Käsikirjoittamisen syventävät tiedot: Vacklin A., Rosenwall J. & Nikkinen A. LIKE

Att skriva för film; Sundstedt K. Ordfront

Studieaktiviteter

Självstudier - 130 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Examinationskrav
Tentera tre av fyra böcker vid ett eller flera tillfällen under läsåret. Kursen kan även avläggas på distans genom att skicka in svaren per e-post.

Lärare

Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (1 student anmäld)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Kursen kan även avläggas på distans. Ta kontakt med kursexaminator per e-post (E-post: jan.nals@arcada.fi) för närmare information. Meddela samtidigt vilka tre böcker du vill tentera. Intresse att delta i kursen anmäls per e-post till kursens examinator.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning