Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen är tvådelad.
Del 1. Målsättningen med kursen är att ge studenterna en helhetsbild av film och TV och svara på följande frågor: Vad är film och TV? Vad innebär det att arbeta inom film och TV? Vad innebär det att studera film och TV? Kursen behandlar således grundläggande frågor kring produktion, arbete, studier och forskning inom film och TV.
Del 2. IKT-körkort
IKT-körkortetär avsett att garantera att alla studenter vid Arcada möjligheten till tillräckliga grundkunskaper i informations och kommunikationsteknik (IKT) för att avlägga studier.

Läranderesultat

Kursen är tvådelad.
Del 1.
Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha en inblick i film och tv som bransch och utbildningsprogram.
Del 2.
Efter avklarat kursavsnitt förväntas den studerande vara förmögen att kunna använda en dator på ett ändamålsenligt sätt med tanke på högskolestudier.

Innehåll

Del 1.
Kursen ger en helhetsbild av film och TV och de olika inriktningarna inom film och TV vid Arcada. På kursen behandlas regi, produktion, teamarbete, fältarbete, produktion och lagerrutiner, ljuddramaturgi, film och televisionsvetenskap, webb i film och TV, DINA och portfolioarbete.

Förkunskaper

Inga

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning