Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att låta studenten utveckla sina regimässiga färdigheter samt att öva upp sin förmåga att jobba fram och utveckla koncept.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att använda sig av elementära regimetoder för att kunna planera och förverkliga en småskalig mediaproduktion. Studenten blir också bekanta med hur konceptutveckling går till och förmår självständigt utveckla mindre mediakoncept. Studenten känner också till vad som kännetecknar formatprogram och hur format ges juridiskt skydd.

Innehåll

Visellt berättande Konceptutveckling Formatprogram

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Koncept och genrer

Mer information

ingen

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 47 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 41 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 15 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 45 timmar
  • Varav schemalagda studier: 88 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning