Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- Att fokusera på fiktionens och dess specifika
problem och
möjligheter. Att genom eget skrivande komma till
insikter som är
användbara i processerna kring manusproduktion av
spelfilm.

Läranderesultat

- Studenten ska efter genomgången kurs, genom
egen
manusproduktion ha tillgodogjort sig kunskaper
som visar att
denne har kapacitet att skriva manus för i
huvudsak spelfilm

Innehåll

- Manusproduktion. I huvudsak fiktion.
Filmvisning, diskussion, analys och associationer
kring
dramaturgin i filmerna och i det egna
manusarbetet

Lektionerna fokuserar på studenternas arbeten
kring begrepp
som:
Karaktärer
Relationer
Konflikt/problem
Handling
Dialog
Miljö
Vändpunkter
Planteringar
Anslag
Förmedlad och oförmedlad information

Förkunskaper

- Studenten ska ha kunskaper motsvarande MK2-007
Dramaturgi
och Retorik

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information

Litteratur

Att skiva för film, Kjell Sundstedt, Ordfront
Story, Robert McKee
Att skriva filmmanus, Fredrik Lindqvist

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Att skriva tre kortfilmsmanus

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Cantell Saara

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2014-05-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning