Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursinnehållet uppdateras.

Läranderesultat

Hantering av evenemangs och festivalproduktion Efter avklarad kurs/er förväntas den studerande * identifiera modeller och metoder för evenemangs och festivalproduktion * analysera och utveckla en evenemangsorganisation, samt dess administration, drift och koordination Hantering av evenemangs och festivalproduktion Efter avklarad kurs/er förväntas den studerande * identifiera modeller och metoder för evenemangs och festivalproduktion * analysera och utveckla en evenemangsorganisation, samt dess administration, drift och koordination * analysera och utveckla produktionen av evenemang och dess tekniska, innehållsliga och/eller ekonomiska aspekter * kan skapa ett utvecklingsprojekt som är kopplat till evenemang Efter avslutad kurs kan studenten identifiera modeller och metoder för evenemangs- och festivalproduktion.

Innehåll

Kursinnehållet uppdateras

Förkunskaper

-

Kursen ersätter följande kurser

-

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Kursinnehållet uppdateras

Lärare

Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs- och studieplansökning