Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall förstå - Allmänt kring ekonomiska kretslopp i samhället och på organisationsnivå - Organisationens och producentens roll inom CCS - de särdrag den kreativa branschen innebär för samhället - den offentliga sektorn - Tredje sektorn och lagstiftningen kring den - hur det är att leda team och vad ledarskap innebär inom kulturbranschen - vad innebär jämställdhet för processer inom kulturbranschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - Känna till olika juridiska personer och hur det påverkar verksamheten - Känna till branschspecifika mekanismer och förtjäningsgrunder (t.ex crowdfunding, sponsorsamarbete) - Förstå verksamhetsformerna inom den offentliga och den tredje sektorn - Känna till olika ledarskapsteorier - lära känna sin egen ledarskapsstil samt hur man arbetar i team - känna till kulturens särdrag och hur organisationer leds

Innehåll

Hur fungerar den kreativa industrin? Hur organiseras kulturbranschen och hur samverkar den med samhället? Under kursen går vi igenom olika former av juridisk person - främst den tredje sektorn samt det offentliga. Vi igår genom olika nivåer från mikro till makronivå, dvs från individen till en mer samhällspolitisk nivå. I fokus finns och kulturorganisationen och ledarskapet.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

- Kulturekonomi 5 sp - Kulturledarskap 5 sp

Mer information

Kursens deadlines för examinationerna är absoluta och det är obligatorisk närvaro enligt institutionens policy Observera att det sker ändringar i kurslitteraturen pga pågående Coronaepidemi. Denna uppdatering sker på itslearning

Litteratur

Sacco, Pier Luigi: Kultur 3.0 Konst, delaktighet, utveckling The FIka project: Perspectives on Cultural Leadership (pdf itslearning) The Value of Arts for Business. Giovanni Schiuma (finns som e-bok) Material från Creative Lenses projektet (2 working papers, Itslearning) Utredning från UKM ( Konsten och kulturen som en del av regionernas utveckling; Utsikter till 2025) Artiklar och material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Självstudier - 225 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Onlineseminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. 80% närvaro enligt institutionens policy - denna sker våren 2020 online (10p) 2. Närvaro och förberedande inför gästföreläsningar och reflektion kring det egna lärande (20p) 3. Tentamen på itslearning 22maj (20p) 4. Onlineseminarium (10p) 5. Forskingsuppgift (40p) För godkänd kurs krävs 50 p Vitsordsskalan är enligt följande: 50-59 = 1 60-69 = 2 70-79 = 3 80-89 = 4 90-100 = 5

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2020-05-22 - Tentamina
 • 2019-05-31 - Rapporter och produktioner
 • 2020-05-20 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-25 13:30 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria
2020-04-01 13:30 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria
2020-04-08 13:30 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap Bäck Maria
2020-04-15 13:30 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap Bäck Maria
2020-04-16 13:30 - 14:30 Kulturekonomi och ledarskap Gästföreläsning TAIKE https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria
2020-04-22 12:30 - 14:30 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/5588201963 Bäck Maria
2020-04-23 13:30 - 14:30 Kulturekonomi och ledarskap Gästföreläsning Kulturfonden https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria
2020-04-28 10:00 - 11:30 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Gästföreläsning TAKU Bäck Maria
2020-04-29 13:00 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria
2020-05-04 15:00 - 16:00 Kulturekonomi och ledarskap Riksdagsledamot Mikko Ollikainen Bäck Maria
2020-05-06 13:00 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria
2020-05-13 13:00 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria
2020-05-20 12:30 - 15:00 Kulturekonomi och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria

Kurs- och studieplansökning