Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå de olika
delarna av managerskap inom kreativa branscher
och förstå kulturproducentens olika roller i
artist management. Likaså att kunna söka efter
och kritiskt granska information om sin bransch.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att kunna analysera och utveckla sin
egen
professionella kulturproducentidentitet.

Innehåll

Denna kurs kommer att behandla identiteten som
bl.a. manager, agent, promotor och olika sätt
att
stöda konstnärer i deras karriär och
professionella
utveckling.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Kurslitteratur och länkar kommer att finnas på
itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
förstår de olika delarna av managerskap inom
kreativa branncherna. Deltar i kursens
paneldiskussion och närstudietillfällen.
Lämnar in uppgifter i tid och deltar i
studiebesök. Närvaro och aktivt deltagande i
undervisningen betraktas som en
helt ingående del i den lärandeprocessen och
kommer att bedömas.

Lärare

 • Silin Richard
 • Bäck Maria

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 12:00 - 15:00 B327 Artist Management Silin Richard
2020-01-23 12:30 - 15:00 Artist Management Närstudietillfället inställt! Silin Richard
2020-01-28 12:30 - 15:00 B328 Artist Management Silin Richard
2020-01-31 10:00 - 12:00 E387 Artist Management Hagström Sarah
Silin Richard
2020-02-04 09:30 - 12:00 B328 Artist Management Silin Richard
2020-02-05 12:30 - 15:00 B327 Artist Management Silin Richard
2020-02-06 09:30 - 12:00 E380 Artist Management Silin Richard
2020-02-11 09:30 - 12:00 Artist Management Silin Richard
2020-02-12 09:30 - 12:00 B328 Artist Management Silin Richard
2020-03-02 13:00 - 14:15 Artist Management Plats: Live Nation, Lintulahdenkatu 2-6 | 00500 Helsinki. Vi träffas vid ytterdörren kl. 12.50. Det finns en summer (Live Nation), kontoret ligger på 7. våningen. Silin Richard
2020-03-03 09:30 - 12:00 B328 Artist Management Silin Richard
2020-03-04 09:30 - 12:00 B328 Artist Management Silin Richard
2020-03-05 09:30 - 12:30 F367 Artist Management Silin Richard
2020-03-10 09:30 - 15:00 B328 Artist Management 9.30-11.30 Förberedelser LUNCH 12.30-15 Genrep Silin Richard
2020-03-11 09:30 - 12:00 E380 Artist Management Silin Richard
2020-03-12 12:00 - 15:00 A510 Artist Management Paneldiskussion Kl. 12-13 Förberedelser Kl. 13-14 Paneldiskussion Kl. 14-15 Gruppfeedback Silin Richard

Kurs och studieplanssökning