Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande skall - förstå de olika processerna och faserna kring evenemangsproduktion - utveckla färdigheter som krävs för att kunna producera evenemang - utveckla insikter i evenemangs- och festivalfältet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - Behärska grunderna för att skapa kulturevenemang - Planera, organisera, utvärdera och utveckla ett evenemang och verksamheten där kring - Känna till hållbarhet och trygghet i evenemangsproduktion

Innehåll

Hur fungerar evenemangsproduktion i praktiken? Hur planeras, organiseras, utvärderas och utvecklas kulturevenemang? Under kursen går vi igenom de olika faserna/delområdena i evenemangsproduktion och hur man producerar evenemang på ett framgångsrikt sätt. Tyngdpunkten ligger på det teoretiska, som i praktiska övningar testas och jämförs med hur det i praktiken fungerar på evenemang.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursens deadlines för examinationerna är absoluta och det är obligatorisk närvaro enligt institutionens policy.

Litteratur

Damm, Sven 2011. Event Management: How to Apply Best Practices To Small Scale Events, Diplomica Verlag (finns som e-bok) Artiklar och material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. 80% närvaro enligt institutionens policy (10p) samt aktivitet under närstudietillfällen (5p) som våren 2020 sker online 2. Inledningsuppgift: lärandemål (5p) (26.3.2020) 3. Skriftlig uppgift (20p) (29.4.2020) 4. Presentation av skriftlig uppgift (5p) (28.4.2020) 5. Tentamen på itslearning 7.5.2020 kl. 17-20 (30p) 6. Inlärningsdagbok (25p) (15.5.2020) På grund av den exceptionella situationen orsakad av Coronaviruset och stängandet av campus har ändringar gjorts i kursen på följande sätt: Närstudietillfällena är flyttade från campus till Zoom och närvaro samt aktivitet följs upp på basen av deltagande, kommunikation och möten online. Kursdeltagaren bör meddela sin grupp och examinatorn ifall hen inte kan delta i grupparbeten eller studietillfällen på Zoom, som arrangeras istället för närstudieträffar (bokningarna står i ARBS). För godkänd kurs krävs 50 p och varje del skall vara godkänd (hälften av de möjliga poängen för varje delmoment) Vitsordsskalan är enligt följande: 50-59 = 1 60-69 = 2 70-79 = 3 80-89 = 4 90-100 = 5 Omtentamen på institutionens allmänna omtentamenstillfälle 12.6.2020 kl. 9-12.

Lärare

Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-25 12:45 - 14:30 Evenemangsproduktion Kursintro. Vi håller till på zoom, länk till virtuella mötet hittar ni på evenemangskursens itslearningsida. Silin Richard
2020-03-31 10:00 - 11:30 Evenemangsproduktion https://arcada.zoom.us/j/970623683?pwd=aVVsYmJlYlJZRDlkQmlPN1NIVkh0Zz09 Meeting ID: 970 623 683 Password: 015653 Silin Richard
2020-04-01 12:30 - 14:00 Evenemangsproduktion Gäst: Evenemangssäkerhet (Maria von Bonsdorff-Hermunen) https://arcada.zoom.us/j/898672391?pwd=bWx4Nmh1bTd4RjBRTGd2Sm94dGgvdz09 Meeting ID: 898 672 391 Password: 020388 Silin Richard
2020-04-08 10:00 - 11:45 Evenemangsproduktion https://arcada.zoom.us/j/366870032?pwd=TlhacEJNMnVrZGVKRmUreUFWazRvUT09 Meeting ID: 366 870 032 Password: 007151 Silin Richard
2020-04-14 13:00 - 14:30 Evenemangsproduktion https://arcada.zoom.us/j/452379800?pwd=Y0t6TnR3K1FmQ3ZramJIV0tiN015QT09 Meeting ID: 452 379 800 Password: 023116 Silin Richard
2020-04-16 10:00 - 12:00 Evenemangsproduktion https://arcada.zoom.us/j/68302367161?pwd=SXpTM0tZbGF0OTBsK3dxc2lWMHYrZz09 Meeting ID: 683 0236 7161 Password: 022064 Silin Richard
2020-04-21 10:00 - 12:00 Evenemangsproduktion https://arcada.zoom.us/j/911054952?pwd=ZUVGR3VJbVdyOWpSazdzMVY2akorUT09 Meeting ID: 911 054 952 Password: 031948 Silin Richard
2020-04-23 13:00 - 15:00 Evenemangsproduktion https://arcada.zoom.us/j/65078667237?pwd=TkxuajZ4UXl5UDIrVG9hY20xWitodz09 Meeting ID: 650 7866 7237 Password: 026024 Silin Richard
2020-04-28 09:30 - 12:30 Evenemangsproduktion Kl. 9.30-10.30 Gäst: Anna-Stina Jungerstam (Trygga rum - safer spaces) 10.40-12.30 Presentationer av skriftliga uppgiften https://arcada.zoom.us/j/67393933195?pwd=WThpMjZnZDJDR0xiaklRaVp2RVF4QT09 Meeting ID: 673 9393 3195 Password: 014429 Silin Richard
2020-05-07 17:00 - 20:00 Evenemangsproduktion Tentamenstillfälle Silin Richard
2020-05-13 10:00 - 11:30 Evenemangsproduktion Utvärdering (individuellt och i grupp) samt kursfeedback https://arcada.zoom.us/j/68379171327?pwd=c2I2TkViWjFObnRTRFF6bGxtRXRvUT09 Meeting ID: 683 7917 1327 Password: 000018 Silin Richard

Kurs- och studieplansökning