Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att göra den studerande förtrogen med yrket. Hen ska lära sig se konstens och kulturens betydelse och roll i samhället och framför allt kulturproducentens möjligheter att vara verksam. Hen ska också bekanta sig med olika sätt att betrakta och definiera konst.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att definiera kulturproducentens roll och uppgifter och ha en överblick över kulturfältet.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier, studiebesök, studiecirkel, diskussioner, grupparbete, individuella studier och presentationer.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Närmare information om obligatorisk närvaro och kursuppgifter finns på itslearning och ges under lektionerna.

Litteratur

Saksala, E. Tuottajan käsikirja. Like 2015; Fridh, Jansson och Melander: Att tända en supernova. Liber 2014 Hytti, J. (2005). Teatterituottajan opas. Like/Rosebud books Oy; Köping, Ann-Sofie: Varför vi utbildar Arts managers i Kulturekonomi: Konsten att fånga osynliga värden (Binnaz Ayata; red.) 2008. Studentlitteratur. ISBN 9789144046983; Tuottaja 2020 ? Hankkeen loppuraportti Olika artiklar som presenteras under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1: Uppgifter Examination 2: Hemtentamen Examination 3: Rapport från volontärarbete Examination 4: Projekt Examination 5: Portfolio/Rapport Närvaro och aktivt deltagande i undervisningen betraktas som en helt ingående del i den lärande processen, och kommer att bedömas.

Lärare

Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:30 - 15:00 Introduktion till kulturproduktion Bäck Maria
Löv Monica
Silin Richard
Träskman Tomas
2019-08-29 14:15 - 16:00 Introduktion till kulturproduktion Arbete med uppgift 1 i respektive grupp Löv Monica
Silin Richard
2019-09-04 09:30 - 11:30 B328 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-05 09:30 - 11:30 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-05 12:30 - 15:00 B328 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-09 13:15 - 15:15 B327 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-10 09:30 - 11:30 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-11 09:30 - 11:30 F363 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-12 09:30 - 12:00 E380 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-12 13:00 - 15:00 A303 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-16 10:30 - 12:00 Introduktion till kulturproduktion Plats: Hanaholmens kulturcentrum, Hanaholmsstranden 5 02100 Esbo Silin Richard
2019-09-17 09:30 - 11:30 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-18 09:30 - 11:30 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-19 09:30 - 15:00 A312 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-23 09:30 - 12:00 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-24 09:30 - 11:30 B328 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-25 09:30 - 15:00 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-26 09:30 - 11:30 B327 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-09-30 09:30 - 12:00 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-01 09:30 - 11:30 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-02 09:30 - 15:00 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-03 10:30 - 12:00 Introduktion till kulturproduktion Sellosalen, Alberga Silin Richard
2019-10-07 10:00 - 11:30 Introduktion till kulturproduktion Studiebesök till Luckan Silin Richard
2019-10-08 09:30 - 11:30 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-09 09:30 - 11:30 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-10 09:30 - 15:00 B327 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-14 09:30 - 12:00 B327 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-15 09:30 - 11:30 B328 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-16 09:30 - 11:30 B327 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard
2019-10-22 09:30 - 11:30 B325 Introduktion till kulturproduktion Silin Richard

Kurs- och studieplansökning