Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden kan samarbeta med
personer oberoende av bakgrund

Läranderesultat

Kompetensbeskrivning
Studeranden

• förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer
oberoende av bakgrund 

• reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder

• känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt
samhälle 

• förstår effekterna av internationaliseringen och dess
möjligheter inom det egna yrkesområdet

• förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella
miljöer

Innehåll

ORGANISATION INTERKULTURELLT LEDARSKAP
Kompetensbeskrivning
Studeranden
• förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer
oberoende av bakgrund
• reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
• känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt
samhälle
• förstår effekterna av internationaliseringen och dess
möjligheter inom det egna yrkesområdet
• förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella
miljöer
Ons 10.4
9.30-11.30 Introduktion (Närstudie):

 1. Introduktion till centrala begrepp och exempel. Målsättning:
  att du känner till vad som är kännetecknande för ett
  mångkulturellt samhälle. Omvärldsanalys: vi bekantar oss med
  metoden (TAIDA) och kommer överens om gemensamma
  arbetsmetoder och tider. Målsättning att du förstår vad som
  krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
  12.30-15.00 (Närstudie + eget arbete)
  TAIDA TRACKING: (Mediabaserad kartering): sök svaga signaler!
  vad är min egna kulturidentitet och mina egna attityder. Läs:
  mediadebatt om mångkulturalism, interkulturalism och
  globalisering. Gör en presentation i valfritt format där du
  presenterar: Vem du är i ett globalt sammanhang?

torsdag 11.4
Exkursion Kassandra. (10.00 Kassandra: KASSANDRA
INTERNATIONELLT KONSTCENTER )
http://www.kassandra.fi/index.php Extern länk Målsättningen är att du a)
känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt
samhälle & målsättning: att du förstår effekterna av
internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna
yrkesområdet
13.00 – 15.00
Genomgång av resultatet från mediakarteringen. Vi skapar
Trendlista 1.
Torsdag- Söndag (frivilligt)
IHME päivät
Ihme dagarna handlar i år Konstens möjlighet att ändra på
världen. Den pågår i 4 dagar: se :
http://www.ihmeproductions.fi/index.php?k=16636 Extern länk
På dagarna finns möjlighet att direkt ta del av topp
INTERNATIONELLA gäster, påverkare av olika slag, politiker,
konstnärer, klubbar etc.
Aspekter av kulturpolitik och interkulturalism ”HÄNDER HÄR”, i
en miljö som vi omöjligen kan simulera på Arcada. Så IHME
päivät är ”Guerilla Utbildning”, för er alla ☺!
Måndag 15.4
10.00 -15.00. Paola Cabrera Viancha (Arts Manager/ Colombia &
Designer) . Paola presenterar sitt arbete och sina projekt med
interkulturell kommunikation.. Målsättningen är att du • förstår
kulturskillnader och förstår hur man kan samarbeta med
personer oberoende av bakgrund
Tisdag
9.30 -12.00 Vad ligger bakom allt detta? Vi arbetar med Kausalt
Loopdiagram. Inleder arbetet med fas 3 i TAIDA: Analys
fortsätter: Imaging.
Onsdag:
Förmiddag: Eget arbete
12.30-14.45.
Sociokultur med Ellinor Silius-Ahonen.
torsdag:
9.45- 14.00. YKON Game i multihallen!
http://www.ykon.org/ykon_game.html Extern länk
fredag:
Slutexamination: lämna in era Omvärldsanalyser och scenarion i
valfritt format

Förkunskaper

Krävs ej

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Litteratur

Frankelius, Per.
Titel:Omvärldsanalys / Per Frankelius.
Förlag:Malmö : Liber Ekonomi, 2001

Mats Lindgren & Hans Bandhold
Scenarioplanering. Uppsala Publishing House. 2008

Sherre Wesleys ” Multicultural Diversity: Learning Through the
Arts”, NEW DIRECTIONS FOR ADULT AND CONTINUING
EDUCATION, no. 116, Winter 2007

Jonas Hassen Khemiris debattinlägg “Bästa Beatrice Ask”:
http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 8 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade - 11 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 Omvärldsanalys med Scenario

Omvärldsanalysen bedöms på basen av:
Användarvänlighet
Analysens djup
Branschrelevans
Den bedöms i grupp och av examintorn.

Lärare

 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-04-10

Kursens tidtabell

Se Arbs

Examinationsformer

2013-04-18 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning