Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan verka inom den
kreativa branschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • känna till kultur- och innovationspolitikens strukturer, den
  kreativa branschen och kan verka inom dem

Innehåll

Kursen görs som en hemtent som sker parallelt med kursen
Innovation, konceptualisering och hållbar utveckling.

Mer information

DEADLINE för hemtent 8.2.2013

Litteratur

Litteraturen består främst av en rad utredningar & artiklar som
publicerats av t.ex. Undervisnings & Kulturministeriet på nätet.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Hemtent: publiceras på It's learning

Lärare

 • Tolonen Liisa
 • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-02-08 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning