Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenterna
test driven utveckling och lära studenterna
baskunskaper i testning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att kunna genomföra testing på egen eller
färdig programkod. Att kunna använda testing-suites.

Innehåll

 • Unit testing
 • Mutant testing
 • Testing suites
 • Code coverage

Förkunskaper

Baskunskaper i programmering

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Unit testing in Java, how tests drive the code.
Johannes Link (2002)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projekt

Examinationskrav

Kursprojekt avklarat och övningar godkända

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Forss Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

More information can be found in Itslearning.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning