Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/203000/2019-2020/119">Informations- och medieteknik 2008 (informationsteknik) - Nätverk master</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får grundläggande kunskaper i datorns

 • arkitektur
 • operativsystem och
 • nätanslutning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att beskriva

 • processorers arkitektur och egenskaper, olika instruktionsuppsättningar, minnesadressering samt avbrottshantering
 • datorns minneshierarki
 • datorns seriella och parallella in/ut-anslutningar
 • datorsystemens parallellism och och rörledningsfunktionalitet
 • datorns operativsystem
 • datorns nätanslutning och anslutningsnät

Innehåll

 • Representation av data och program
 • Processorers arkitektur, egenskaper och instruktionsuppsättning
 • Minnessystem
 • Seriella och parallella in/ut-system
 • Parallella processorarkitekturer och rörlednigsfunktionalitet
 • Datorns operativsystem
 • Datorns nätanslutning och anslutningsnät

Förkunskaper

Digital elektronik

Kursen ersätter följande kurser

2007, Datorarkitektur och assembler

Mer information

Övningsuppgifter har sista datum för inlämning

Litteratur

Williams, R.: Computer Systems Architecture: a Networking Approach, 2/E, Prentice Hall, ISBN-10: 0321340795, ISBN-13: 9780321340795, 2007, 752 pp

Studiematerial publicerat på Arcadas intranät och på webben, se kurshemsidan

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Både övningar och sluttent bör utföras med godkända vitsord. Minst hälften av maximipoängen för övningsrapporterna ger godkänt vitsord för övningarna. I kursvitsordet har tentvitsordet vikten 2/3 och övningsvitsordet vikten 1/3.

Lärare

Pulkkis Göran

Examinator

Pulkkis Göran

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2009-10-28 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning