Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten bekantar
sig med projekt som arbetsform på ett systematiskt
sätt. Med detta avses både att förstå svårigheter
och styrkor med att arbeta i en
projektorganisation eller team och att belysa
projektets innehåll med hjälp av t.ex.
utvecklingsmodeller och projekthanteringsverktyg

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:

 • förstå hur individen och gruppen fungerar,
  gruppdynamik. Vad är teamwork?
 • känna till hur man hanterar konfliktsituationer
 • diskutera ledarskap och synpunkter kring
  projektledarens roll
 • kunna planera projektets genomförande
 • kunna använda verktyg för projekthantering
 • se nyttan av att fasindela projekt
 • delta i projektmöten, öva mötesteknik
 • kunna utarbeta projektplan

Innehåll

 • Vad är projekt? Begrepp och definitioner.
 • Projektprocessen: Gruppdynamik, teamarbete,
  grupptänkande och roller i grupper, ledarskap.
 • Projekthantering: Projektplanering,
  projekthanteringsverktyg, utvecklingsmodeller.
 • Exempel på projekt i IT- och mediabranschen

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Eklund, Sven. Arbeta i projekt. Studentlitteratur
2010. ISBN 978-91-44-06063-7

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 48 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppgifter som görs i grupp:

 • Grupparbete om projektplanering 40 p
 • Grupparbete om teamwork 25 p
  Uppgifter som görs individuellt:
 • Reflektiva anteckningar från gästföreläsningarna
  15 p
 • Mitt drömteam 10 p
 • Projekthanteringsverktyg 10 p (Summa: 100 p)
  För godkänt i kursen krävs minimum 50 poäng. Varje
  delmoment måste också vara godkänt; dvs. man har uppnått
  minst 50% av totalpoängen för
  deluppgiften. För uppgifter som görs i grupp får
  hela gruppen samma poäng. Minst tre gästföreläsningar är
  obligatoriska och kan inte ersättas med andra/extra
  inlämningsuppgifter.

Lärare

 • Biström Johnny
 • Buttler Pekka
 • Westerlund Magnus

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning