Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give the students basic understanding of both DC and AC circuits as well as hands-on training in building and testing digital circuitry.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to:

 • Perform basic calculations on series and parallel DC and AC circuits
 • Design and build basic digital electronic circuits.

Innehåll

 • DC Circuit Theorems
 • Alternating Voltages and Currents
 • Series and Parallel AC Circuits
 • Wires and Fuses
 • Basic Analog and Digital Elctronic Circuits

Förkunskaper

None

Mer information

All laboratory work must be approved by the teacher!

Litteratur

Electrical Principles & Technlogy for Engineering
J.O.Bird
ISBN 0-7506-2196-6

Basic Analog and Digital
Student Guide
Version 1.3
PARALLAX INC.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 34 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 36 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Kuvaja Markus

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Week 36:

 • Introduction
 • DC Circuit Theorems
  Week 37:
 • Alternating Voltages and Currents
 • Wires and Fuses
 • Single-Phase Series AC Circuits
  Week 38:
 • Single-Phase Series AC Circuits
 • Single-Phase Parallel AC Circuits
  Week 39:
 • Single-Phase Parallel AC Circuits
 • Rehersal and preparations for lab work
  Week 40:
 • Preparations for lab work
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
  Week 41:
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
  Week 42:
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
  Week 43:
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
  Week 44:
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
 • Examination

Examinationsformer

2008-10-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning