Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give the students basic understanding of both DC and AC circuits as well as hands-on training in building and testing digital circuitry.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to:
- Perform basic calculations on series and parallel DC and AC circuits
- Design and build basic digital electronic circuits.

Innehåll

- DC Circuit Theorems
- Alternating Voltages and Currents
- Series and Parallel AC Circuits
- Wires and Fuses
- Basic Analog and Digital Elctronic Circuits

Förkunskaper

None

Mer information

All laboratory work must be approved by the teacher!

Litteratur

Electrical Principles & Technlogy for Engineering
J.O.Bird
ISBN 0-7506-2196-6

Basic Analog and Digital
Student Guide
Version 1.3
PARALLAX INC.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 34 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 36 timmar
  • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
  • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Kuvaja Markus

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Week 36:
- Introduction
- DC Circuit Theorems
Week 37:
- Alternating Voltages and Currents
- Wires and Fuses
- Single-Phase Series AC Circuits
Week 38:
- Single-Phase Series AC Circuits
- Single-Phase Parallel AC Circuits
Week 39:
- Single-Phase Parallel AC Circuits
- Rehersal and preparations for lab work
Week 40:
- Preparations for lab work
- Lab, Basic Analog and Digital Circuits
Week 41:
- Lab, Basic Analog and Digital Circuits
Week 42:
- Lab, Basic Analog and Digital Circuits
Week 43:
- Lab, Basic Analog and Digital Circuits
Week 44:
- Lab, Basic Analog and Digital Circuits
- Examination

Examinationsformer

2008-10-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning