Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

After completing the unit the student will be able to use computers, networks and information technology as efficient tools in the basic and professional studies and he/she will have the basic knowledge, skills and strategies to become an independent learner of IT.

Innehåll

Operating systems (Windows, LINUX)
Networks
Computer hardware (basic computer architecture and peripherals, information coding)
Presentation software

Kursen ersätter följande kurser

2002 COMPUTING

Litteratur

George Beekman: Computer Confluence, fifth edition.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Hem-/distanstentamen

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning