Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The student understands the links between the accounting system, the management reporting, the budgeting process and the strategic planning process. The student is capable of creating financial plans.

Läranderesultat

The student will be skilled at preparing budgets and calculations of different types, for different types of organizations. The student understands the link between the accounting system, the management reporting, the budgeting process and the strategic planning process.

Innehåll

Budgeting
Cost calculations
Management reporting
Strategies

Förkunskaper

Financial Accounting, Internal Accounting and Investments and Funding or similar skills.

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

To be announced at the course kick-off

Litteratur

1.
Fundamentals of Corporate Finance
Brealey, Myers, and Marcus
McGraw Hill, recent editions

2.
Fundamentals of Corporate Finance
Ross, Westerfield, and Jordan
McGraw Hill, recent editions

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam and report/presentation.
Mandatory attendance at presentations and potential corporate visits, or guest lectures

Lärare

Finne Thomas

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

See room reservations in ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning